Skip to Content

วันที่มีผลบังคับใช้: 1/1/2020

มาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรต และบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “มาสเตอร์การ์ด หรือ บริษัท”) ให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลภายนอกที่บริษัทอาจให้ข้อมูล และมาตรการที่บริษัทใช้ในการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนั้น เอกสารฉบับนี้ยังแจ้งให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธิติดต่อบริษัทในเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

โปรดทราบว่า เรายังได้กระทำการในนามและภายใต้คำสั่งของสถาบันการเงิน ร้านค้า และพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งกระทำการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล รวมทั้งสำหรับการประมวลผลธุรกรรม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่บริษัทให้บริการ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการและระเบียบข้อบังคับของกฎหมายในท้องถิ่น ประกาศในเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะอาจถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการของบริษัท กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในหน้าเว็บหรือทรัพย์สินในรูปแบบดิจิทัลว่าด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวนั้น

TRUSTe TRUSTe


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการระบุตัวตน หรือสามารถระบุตัวตนได้ บริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในประเภท ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีส่วนบุคคล ชื่อและที่ตั้งร้านค้า วันที่และจำนวนเงินรวมของธุรกรรมและข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยสถาบันการเงิน หรือร้านค้าเมื่อบริษัทดำเนินการในนามของสถาบันการเงินเหล่านั้น
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ข้อมูลการสมัครสมาชิกและการจ่ายชำระ และข้อมูลเฉพาะของโปรแกรม เมื่อท่านร้องขอผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรงจากบริษัท หรือเมื่อท่านเข้าร่วมในโปรแกรมด้านการตลาด
 • การใช้เว็บไซต์ อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆที่คล้ายคลึงกันที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 • ใบสมัครงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านสมัครงานกับบริษัท
 • ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจเมื่อท่านทำงานให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับการระบุตัวตน หรือสามารถใช้ระบุตัวตนได้ บริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับท่านในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากสถาบันการเงิน ร้านค้าและพันธมิตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของมาสเตอร์การ์ด

ในฐานะผู้ประมวลผล (processor) เกี่ยวกับธุรกรรมการจ่ายชำระและในฐานะผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รับข้อมูลเป็นจำนวนจำกัดจำนวนหนึ่ง เกี่ยวกับธุรกรรมการจ่ายชำระของท่าน เช่น หมายเลขบัญชีส่วนบุคคล ชื่อและที่ตั้งร้านค้า วันที่และจำนวนเงินรวมของธุรกรรม ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือ โดยทั่วไปแล้วบริษัทไม่ต้องการหรือไม่ใช้ชื่อของผู้ถือบัตรหรือข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการจ่ายชำระ

นอกจากนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ สถาบันการเงินของท่าน ร้านค้าที่ท่านทำรายการ หรือพันธมิตรอื่น ๆ อาจให้ข้อมูลของท่านเพิ่มเติมแก่บริษัท หรือบริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านเพื่อจัดผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นให้แก่ท่านในนามของบุคคลดังกล่าว หรือเพื่อให้การสนับสนุนกิจการของบุคคลดังกล่าว หรือเพื่อจัดการดำเนินการต่าง ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าว

ในสถานการณ์ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการในนามและตามคำสั่งของสถาบันการเงิน ร้านค้า และพันธมิตรอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล เว้นแต่กฎหมายจะให้อนุญาตเป็นประการอื่น บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการสำหรับธุรกรรมจ่ายชำระ หรือตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันระหว่างมาสเตอร์การ์ดกับสถาบันการเงิน ร้านค้าและพันธมิตรอื่น ๆ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่บุคคลดังกล่าว ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมเมื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมาสเตอร์การ์ดให้แก่ท่านโดยตรง

มาสเตอร์การ์ดอาจนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ท่านโดยตรง เช่น โปรแกรมด้านการตลาด โปรแกรมมอบรางวัล บริการอีวอลเล็ต (eWallets) บริการจ่ายชำระล่วงหน้า โปรแกรมแจ้งเตือนตำแหน่งและบริการการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวมิติ (biometric) เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ ท่านสามารถส่งข้อมูลให้แก่บริษัทโดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (1) เว็บไซต์และทรัพย์สินในรูปแบบดิจิทัลอื่นๆ ของบริษัท (2) การตอบรับโปรแกรมด้านการตลาดหรือการสื่อสารอื่น ๆ (3) การสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของมาสเตอร์การ์ด หรือ (4) การเข้าร่วมรับข้อเสนอ โปรแกรม และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท จากบริษัทที่ใช้หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือ จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือจากพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งให้แก่บริษัทจากสถาบันการเงินของท่าน ร้านค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ภาพรวมของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่างๆ ที่บริษัทนำเสนอให้แก่ท่านโดยตรงมีดังด้านล่างนี้ ทั้งนี้แต่ละโปรแกรมอาจมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากเป็นไปได้ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศความเป็นส่วนตัวเฉพาะของโปรแกรมนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับโปรแกรมนั้น ๆ

 • การสมัครสมาชิกและข้อมูลการจ่ายชำระ : บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่เพื่อการเรียกเก็บค่าบริการหรือการจัดส่ง) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อายุ วันเดือนปีเกิด เพศและสถานภาพทางครอบครัว ภาษาหลักที่ใช้ หมายเลขบัญชีส่วนบุคคล ชื่อและที่ตั้งของร้านค้า วันที่และจำนวนเงินรวมของธุรกรรม วันที่หมดอายุของบัตรและรหัสยืนยันของบัตร
 • ข้อมูลที่บริษัทเข้าจัดการข้อมูลเพื่อจัดโปรแกรมให้แก่ท่าน : บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เสนอ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อนำเสนอการบริการตามพื้นที่ โดยทั่วไปจะเก็บข้อมูลที่อยู่หรือตำแหน่งที่ท่านอยู่ ในทำนองเดียวกัน โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ท่านสามารถยืนยันตัวตน ตัวอย่างเช่น ผ่านทางการจดจำใบหน้าหรือลายนิ้วมือ อาจต้องมีการประเมินผลข้อมูลภาพถ่าย และ/หรือข้อมูลชีวมิติ โปรแกรมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บก็ต่อเมื่อท่านสมัครเข้าร่วมโครงการเหล่านั้นเท่านั้น
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเลือกที่จะให้แก่บริษัท : ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลอื่นให้บริษัท เช่น เนื้อหาประเภทอื่น ๆ (เช่น ภาพถ่าย บทความ ความคิดเห็น) ข้อมูลเพื่อการติดต่อของเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านต้องการให้บริษัทติดต่อ เนื้อหาที่ท่านป้อนลงในสื่อทางสังคมออนไลน์หรือการเป็นสมาชิกกับองค์กรบุคคลภายนอก หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจต้องการให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการป้องกันและการติดตามการกระทำหลอกลวง การบริหารความเสี่ยง การระงับข้อพิพาทและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมถึงหมายเลขบัญชีส่วนบุคคล ชื่อและที่ตั้งของร้านค้า วันที่และจำนวนเงินรวมของรายการ ที่อยู่ไอพี ระบบคะแนนเกี่ยวกับการกระทำหลอกลวง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดร้านค้า สินค้าที่สั่งซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาจากการที่ท่านตอบโต้สื่อสารกับโฆษณา เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือสินทรัพย์ประเภทดิจิทัลอื่น ๆ ของมาสเตอร์การ์ด

บริษัท ผู้ให้บริการและพันธมิตรของบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านผ่านวิธีการอัตโนมัติ เช่น คุกกี้และเว็บบีคอนส์ เมื่อท่านตอบโต้ต่อสื่อสารกับโฆษณา แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บหรือสินทรัพย์ประเภทดิจิทัลอื่น ๆ ของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บในลักษณะนี้ อาจรวมถึง ที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบระบุอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ยูอาร์แอล (URL) และข้อมูลการดำเนินการหรือการตอบโต้สื่อสารกับสินทรัพย์ทางดิจิทัลของบริษัท “คุกกี้” คือแฟ้มข้อความที่เซิร์ฟเวอร์บันทึกลงบนฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ ส่วน “เว็บบีคอน” หรือที่เรียกว่า การแท็กทางอินเทอร์เน็ต พิกเซลแท็ก หรือไฟล์จีไอเอฟ (GIF) ที่มีความชัดเจน คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้บริษัทสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่มีการเข้าถึง หรือเยี่ยมชมเนื้อหาของบริษัท

บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์ของบริษัท โดยการประเมินว่ามีจำนวนผู้ใช้งานเท่าใดที่เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ของบริษัท เนื้อหา ผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ใดของบริษัทได้รับความสนใจมากที่สุด ข้อเสนอแบบใดที่ลูกค้าของบริษัทชอบเข้าไปดู และสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ของบริษัทดีมากน้อยเพียงใดในด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้การบริการของบุคคลภายนอกเข้ามาทำการวิเคราะห์เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของบริษัท เช่น การบริการของ Adobe Omniture ผู้ให้บริการวิเคราะห์ที่ให้บริการเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ และ เว็บบีคอนเพื่อช่วยบริษัทวิเคราะห์ว่าการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทโดยผู้ใช้งานนั้นเป็นอย่างไร

บริษัท ผู้ให้บริการและพันธมิตรของบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท รวมถึงข้อเสนอ การจับรางวัล การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย โดยข้อมูลที่จัดเก็บตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้อาจประกอบด้วยข้อมูลเพื่อการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถามเพื่อรักษาความปลอดภัย ที่อยู่ไอพี) และข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนของโครงการด้านการตลาดทางออนไลน์ (เช่น บุคลิกลักษณะ ลักษณะนิสัย อุปนิสัยในการอุปโภคบริโภค ความสนใจ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและ บันทึกเสียงและภาพ)

บริษัท ผู้ให้บริการและพันธมิตรของบริษัทยังอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงตามความสนใจส่วนตัวของท่าน ข้อมูลที่จัดเก็บตามวัตถุประสงค์เหล่านี้อาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าเว็บ หรือ โฆษณาใดที่ท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของบริษัท ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในเว็บไซต์และ แอพลิเคชั่นของบริษัท

บริษัท ผู้ให้บริการและพันธมิตรของบริษัทยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่านโดยผ่านวิธีการอัตโนมัติ เช่น เครื่องมือสื่อทางสังคม วิทเจ็ต (Widget) หรือ ปลั๊ก-อิน เพื่อเชื่อมต่อท่านกับบัญชีสื่อทางสังคม ฟีเจอร์เหล่านี้อาจอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้โดยผ่านทางบัญชีสื่อทางสังคมของท่าน แบ่งปันลิงค์ หรือลงข้อความโดยตรงไปยังบัญชีสื่อทางสังคมของท่าน เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือหรือปลั๊กอินดังกล่าว สื่อทางสังคมหรือผู้ให้บริการอื่นอาจทราบถึงการเข้าเว็บไซต์ของท่าน อย่างไรก็ดี ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเครื่องมือเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มสื่อทางสังคมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ได้ควบคุมทางปฏิบัติสำหรับการจัดการข้อมูลข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้ บริษัทจึงขอเสนอแนะให้ท่านตรวจสอบนโยบาย เงื่อนไขการใช้งาน และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการเหล่านั้น (ถ้ามี) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 7 (ฟีเจอร์ต่างๆ และการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น) ของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกนี้

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ของบริษัทบางรายการรวมถึงเทคโนโลยีป้องกันการกระทำหลอกลวงโดยใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรม เช่น จังหวะการกดแป้นพิมพ์ มิเตอร์วัดความเร็วของอุปกรณ์ ตำแหน่งของแถบเลื่อนและตำแหน่งของเม้าส์

กรณีกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่จะนำวิธีการอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้นมาใช้ และก่อนที่จะส่งข้อความสื่อสารทางการตลาด หรือเนื้อหาที่มีการปรับตามความสนใจของท่าน และโฆษณาให้แก่ท่าน

กรุณาดูที่ “สิทธิและทางเลือกของท่าน” ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกของท่าน

เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปว่าบริษัทต่าง ๆ ควรตอบรับในเรื่องกลไกการไม่ติดตามของบราวเซอร์ (“DNT”) ไปในรูปแบบใด ดังนั้น ในขณะนี้ มาสเตอร์การ์ดจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT บนบราวเซอร์ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณการติดตามของบราวเซอร์และ DNT ได้ที่ http://www.allaboutdnt.com.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับเมื่อท่านสมัครงานกับบริษัท

หากท่านสมัครงานกับมาสเตอร์การ์ด บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการจากใบสมัครงานของท่านบนเว็บไซต์สมัครงานของบริษัท เช่น ข้อมูลเพื่อการติดต่อของท่าน (รวมถึงรวมถึง ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์) ประวัติการทำงาน ประวัติ รายละเอียดในการติดต่อของบุคคลอ้างอิงของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทในใบสมัครงานของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมในส่วนของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่มีกับสถาบันการเงิน ร้านค้าหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับมาสเตอร์การ์ด

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรที่ทำงานให้แก่หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (รวมถึงสถาบันการเงิน ร้านค้า ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้จัดหา และพันธมิตรอื่น ๆ) รวมถึง ชื่อ ตำแหน่งงาน แผนกและชื่อองค์กร อีเมลที่ใช้ในธุรกิจและที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจ คำตอบของคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัย รหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัย และข้อมูลเพื่อความเชื่อถืออื่น ๆ บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรงให้แก่สถาบันการเงิน บริษัทที่เป็นลูกค้า ร้านค้า ลูกค้าและพันธมิตร เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงในเรื่องแฟรนชายส์ (franchise) เพื่อทำตลาดและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชี การตรวจสอบ และการเรียกเก็บเงิน

ดูรายละเอียดสรุป

2. วิธีการที่บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

 • ทำธุรกรรมการจ่ายชำระของท่าน
 • คุ้มครองและป้องกันการกระทำหลอกลวง และความเสี่ยงทางด้านกฎหมายหรือความปลอดภัยของข้อมูล
 • ให้บริการเชื่อมต่อและการระงับข้อพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของ โอเพ่นแบงกิ้ง โซลูชั่น ของบริษัท.
 • นำเสนอและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยมาสเตอร์การ์ด สถาบันการเงิน ร้านค้า และพันธมิตรต่าง ๆ
 • ให้บริการตามความต้องการและคำแนะนำของท่าน
 • ดำเนินการ ประเมินผลและปรับปรุงธุรกิจของบริษัท รวมถึง การลบชื่อบุคคลหรือสิ่งที่จะทำให้เชื่อมโยงถึงบุคคลได้ออกไปจากฐานข้อมูล (Anonymization) และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • จัดการดำเนินการต่างๆ กับใบสมัครงานของท่าน
 • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทแจ้งโดยเฉพาะเจาะจง ณ เวลาที่ทำการจัดเก็บข้อมูล และตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
 • จัดทำข้อมูลรวมที่ลบการระบุตัวตนออกเพื่อเตรียมข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของมาสเตอร์การ์ดและพันธมิตรเกี่ยวกับลักษณะการใช้จ่าย การฉ้อโกง และแนวโน้มอื่นๆ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับท่านมากขึ้น รวมทั้งความชอบของท่าน หรือลักษณะอื่นๆ บริษัทจะถือว่าการอนุมาณเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะที่ท่านให้ความยินยอม ตามที่จำเป็นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่างขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อบริษัทมีเหตุที่ที่จะประมวลผล ตามที่ระบุด้านล่าง

  กิจกรรมการประมวลผล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล (ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

 • ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินของท่าน (รวมทั้งการอนุญาต การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

  ในกรณีส่วนใหญ่ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินของท่านในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของสถาบันการเงินของท่าน ร้านค้า และพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งประทำการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล เมื่อเรากระทำการในฐานะผู้ประมวลผล ผู้ควบคุมข้อมูลจะรับผิดชอบในการให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทเหล่านี้

  ในบางกรณีซึ่งมีไม่มาก (เช่นการคืนเงิน) บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลการทำธุรกรรมการชำระเงินของท่านในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล โดยมีเงื่อนไขว่า

 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
 • คุ้มครองและป้องกันการฉ้อฉล การทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต การเรียกร้องสิทธิ และความรับผิดอื่นๆ และจัดการการตกอยู่ในความเสี่ยงและคุณภาพของแฟรนไชส์เกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยของโครงข่ายการชำระเงินของบริษัท

  เมื่อบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการป้องกันการฉ้อฉล บริษัทอาจกระทำการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล เมื่อบริษัทกระทำการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล บริษัทจะอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองจากการฉ้อฉลและการจัดการการตกอยู่ในความเสี่ยง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อฉลและกิจกรรมการเฝ้าระวังของบริษัท กรุณาดูประกาศเรื่องการฉ้อฉลและการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

 • ให้บริการเชื่อมต่อและการระงับข้อพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของ โอเพ่นแบงกิ้ง โซลูชั่น ของบริษัท

  ส่วนใหญ่ บริษัทจะให้บริการ โอเพ่นแบงกิ้ง โซลูชั่น ของบริษัทในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ให้บริการของท่าน ร้านค้า หรือพันธมิตรอื่นๆ ที่กระทำการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เมื่อเรากระทำการในฐานะผู้ประมวลผล ผู้ควบคุมข้อมูลจะรับผิดชอบในการให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทเหล่านี้

  ในบางกรณีซึ่งมีไม่มาก บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมในบริบทของ โอเพ่นแบงกิ้ง โซลูชั่น ของบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล โดยมีเงื่อนไขว่า

 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว (เช่น การตรวจจับความเสี่ยงของการฉ้อฉล หรือระงับข้อพิพาท)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม โอเพ่นแบงกิ้ง ;ของบริษัท กรุณาดูประกาศเรื่องนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ โอเพ่นแบงกิ้ง ของบริษัท

 • สร้างและจัดการบัญชีใดๆ ที่ท่านอาจมีอยู่กับบริษัท ตรวจพิสูจน์ตัวตนของท่าน ให้บริการของบริษัท และตอบคำถามของท่าน
 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างและจัดการบัญชี ระบุตัวตนของท่าน และตอบคำถามของท่าน
 • ให้ จัดการ และสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ โปรแกรม และรายการส่งเสริมการขายของมาสเตอร์การ์ด สถาบันการเงิน ร้านค้า และพันธมิตร (รวมทั้งการแข่งขัน การชิงโชค และกิจกรรมด้านการตลาดอื่นใด)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สินค้าและบริการแก่ท่าน
 • ดำเนินการ ประเมินผล และปรับปรุงกิจการของบริษัท (รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ) พิจารณาประสิทธิผลและการสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่การโฆษณาของบริษัท วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ แอพลิเคชั่นมือถือ และทรัพย์สินทางดิจิตอลใดๆ ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การทำหน้าที่ของสิ่งดังกล่าว วิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีที่ลูกค้าของบริษัทใช้จ่ายตามที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการด้านการตลาดของบริษัท (เช่นโครงการ Priceless Specials) เพื่อที่จะเข้าใจและปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการ
 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ประเมินผล และปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท
 • ดำเนินการตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบกิจกรรมทางบัญชี ตรวจบัญชี การออกใบเรียกเก็บเงิน การประนีประนอม และการเก็บเงิน
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบสถานะ การออกใบเรียกเก็บเงิน การประนีประนอม และการเก็บเงิน
 • ให้บริการและข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลแก่ท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ที่อยู่อีเมลของท่านและปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์ความชอบ ความสนใจ และพฤติกรรมของท่านเพื่อตัดสินใจที่จะให้เนื้อหาที่มีการปรับแต่งและข้อเสนอ ข้อเสนอแนะ และการติดต่อสื่อสารทางอีเมลกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงจากมาสเตอร์การ์ด สถาบันการเงิน ร้านค้า และพันธมิตร
 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลแก่ท่าน
 • วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและเตรียมและทำรายงานข้อมูลรวมที่แสดงถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล (รวมทั้งการรวม การวิเคราะห์ แบบจำลองและกฎระเบียบในเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ และรายงานอื่นๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษาแก่สถาบันการเงิน ร้านค้า และลูกค้าและพันธมิตรอื่นของบริษัทเกี่ยวกับลักษณะการใช้จ่ายในอดีตและที่จะมีในอนาคต การฉ้อฉล และข้อมูลในเชิงลึกที่อาจได้มาจากข้อมูลดังกล่าว
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและเตรียมและจัดทำรายงานข้อมูลรวม
 • ประเมินความสนใจของท่านในการจ้างงาน และติดต่อท่านเกี่ยวกับการจ้างงานที่อาจเป็นไปได้กับมาสเตอร์การ์ด
 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความสนใจของท่านในการจ้างงาน และติดต่อท่านเกี่ยวกับการจ้างงานที่อาจเป็นไปได้
 • บังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานของบริษัท หรือตามที่จำเป็นเพื่อกำหนด ใช้ และปกป้องสิทธิตามกฎหมาย
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งาน ของบริษัท หรือตามที่จำเป็นเพื่อกำหนด ใช้ และปกป้องสิทธิตามกฎหมาย
 • ตามที่อาจกำหนดโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แสดงหน้าจอเกี่ยวกับ รู้จักลูกค้าของท่าน การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการทุจริต แบทลงโทษ หรือตามที่ได้รับการร้องขอจากกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหรืออ้างว่ามีเขตอำนาจเหนือมาสเตอร์การ์ดหรือบริษัทในเครือของมาสเตอร์การ์ด
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองกับกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐบาล
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและนโยบายของบริษัท
 • ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ หรือ
 • บริษัท หรือบุคคลภายนอก มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและนโยบายของบริษัท
  • เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล

  กรุณาดู ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะในเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล


  ในกรณีที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราได้ทำการทดสอบการถ่วงดุลสำหรับการประมวลผลข้อมูลตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่ถูกยกเลิกไปโดยผลประโยชน์ของท่าน สิทธิหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบการถ่วงดุลของบริษัท ท่านอาจติดต่อบริษัทได้ตาม “วิธีติดต่อบริษัท” ในข้อด้านล่าง

  ท่านจะไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะมีการตัดสินใจซึ่งกระทำขึ้นเฉพาะจากกระบวนการอัตโนมัติ ที่จะส่งผลกระทบทางกฎหมายต่อท่าน หรือมีผลกระทบต่อท่านในประการสำคัญในลักษณะเดียวกัน นอกจากท่านจะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการนี้จำเป็นต่อการเข้าทำ หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับมาสเตอร์การ์ด หรือเมื่อกฎหมายกำหนดให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างในลักษณะนี้ เช่น เพื่อป้องกันการกระทำหลอกลวง

  หากท่านให้ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นให้แก่บริษัท ท่านต้องมั่นใจว่าการให้ข้อมูลกับบริษัทและการใช้ข้อมูลนั้นในอนาคตตามที่บริษัทได้อธิบายไว้เป็นครั้งคราว เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด ตัวอย่างเช่น ท่านต้องแจ้งให้บุคคลผู้นั้นทราบเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น และควรขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ตามที่อาจจำเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

  ดูรายละเอียดสรุป

  3. วิธีการที่บริษัทให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ:

  • สำนักงานใหญ่ของมาสเตอร์การ์ดในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทในเครือของบริษัท และนิติบุคคลอื่นภายในกลุ่มของบริษัทในเครือมาสเตอร์การ์ด
  • ผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของบริษัท
  • ผู้เข้าร่วมในระบบการจ่ายชำระ รายอื่น ๆ รวมถึงสถาบันการเงินและร้านค้า
  • ู้เข้าร่วมอื่นๆ ในระบบ โอเพ่นแบงกิ้ง รวมทั้งสถาบันการเงิน ร้านค้า และบุคคลภายนอก
  • บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามและการป้องกันการกระทำหลอกลวง หรือวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  • บุคคลภายนอกที่ท่านใช้ฟีเจอร์ของบุคคลเหล่านี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือเกี่ยวกับความยินยอมของท่าน
  • นิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรือในกรณีที่มีการขาย หรือโอนธุรกิจ หรือทรัพย์สินของบริษัท

  บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้โดยประการอื่น ยกเว้นในกรณีที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ ตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อทำการจัดเก็บข้อมูล หรือตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของบางโปรแกรมของบริษัทเป็นการเฉพาะ บริษัทจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมเกี่ยวกับท่านตามที่กำหนดอยู่ในกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

  บริษัทถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปทั่วโลกภายในกลุ่มของบริษัทในเครือมาสเตอร์การ์ด โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ หรือเมื่อบริษัทเปิดเผย ณ เวลาที่จัดเก็บข้อมูล หากท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ บริษัทจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎระเบียบองค์กรที่มีผลผูกพันมาสเตอร์การ์ด ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ ที่นี่

  บริษัทยังอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

  • ให้แก่สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่นที่ออกบัตรเพื่อการจ่ายชำระ หรือร้านค้าเพื่อทำรายการจ่ายชำระ และทำรายการอื่น ๆ ตามที่ท่านร้องขอ
  • ให้แก่นิติบุคคลที่เป็นพันธมิตรของมาสเตอร์การ์ด หรืออำนวยความสะดวกแก่มาสเตอร์การ์ดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึง บริการ โอเพ่นแบงกิ้ง เพื่อการป้องกันและติดตามการกระทำหลอกลวงและบริการระบุตัวบุคคลของบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมและระบบการจ่ายชำระของบริษัท
  • กรณีเมื่อบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการและให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่บริษัทดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าว
  • ให้แก่ผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ (หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมเฉพาะ) บริษัทกำหนดให้ผู้ให้บริการตามสัญญาดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะตามคำสั่งการของบริษัท และเฉพาะตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารถให้บริการในนามของบริษัท หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น บริษัทยังกำหนดให้บุคคลดังกล่าวรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการในนามของบริษัท โดยให้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางเทคนิคและในองค์กร และกำหนดข้อบังคับสำหรับพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • บุคคลภายนอกที่ฟีเจอร์ของบุคคลเหล่านี้ (เช่น คุกกี้ วิทเจ็ต ปลั๊กอินของบุคคลภายนอก) ได้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 7 (ฟีเจอร์ต่างๆ และการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น) ของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกนี้
  • เครือข่ายทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อท่านเกี่ยวข้องโดยตรงกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 7 (ฟีเจอร์ต่างๆ และการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น) ของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกนี้
  • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ท่านให้ความยินยอม
  • ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย ที่ใช้บังคับ หรือ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนบุคคล เพื่อบังคับตามเงื่อนไขการใช้งาน ของบริษัท ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย หรือการสูญเสียทางการเงินแก่มาสเตอร์การ์ด หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องสงสัย หรือกิจกรรมที่เป็นการกระทำหลอกลวง หรือผิดกฎหมาย
  • ในกรณีที่บริษัทขาย หรือโอนธุรกิจของบริษัท หรือทรัพย์สินบางส่วน หรือทั้งหมด หากเกิดการขาย หรือการโอนดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะให้ผู้รับโอนกิจการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกของบริษัท หลังจากการขายกิจการดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อนิติบุคคลที่บริษัทถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนั้น

  ดูรายละเอียดสรุป

  4. สิทธิและทางเลือกของท่าน

  โดยขึ้นอยู่กับประเทศของท่าน ท่านอาจมีสิทธิ หรือทางเลือกที่จะ:

  • ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะคล้ายคลึงกัน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • เข้าถึง ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำกัดหรือปฏิเสธการดำเนินการประมวลผล หรือร้องขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล
  • ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทเพื่อส่งไปยังบริษัทอื่น
  • เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้
  • กรณีที่สามารถทำได้ ท่านอาจสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลของท่านตามความเหมาะสม

  ท่านสามารถใช้สิทธิของท่าน ผ่านระบบ “My Data Center” ของมาสเตอร์การ์ดท่านอาจจะส่งคำร้องตามที่อธิบายไว้ใน “วิธีติดต่อบริษัท” ด้านล่างนี้

  ท่านมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ และท่านมีทางเลือกบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บจากท่าน ตลอดจนเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลและวิธีที่บริษัททำการสื่อสารกับท่าน

  ถ้าหากท่านอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย บริษัทจะไม่ปฏิเสธ เรียกเก็บเงินในอัตราที่แตกต่าง หรือให้สินค้าหรือบริการในระดับของคุณภาพที่แตกต่างออกไปถ้าหากท่านเลือกที่จะใช้สิทธิเหล่านี้ เว้นแต่ในกรณีที่ความแตกต่างของราคาหรือระดับของคุณภาพของสินค้าหรือบริการจะสัมพันธ์กับมูลค่าของข้อมูลที่เราได้รับจากท่านตามสมควร ในบางกรณี บริษัทอาจไม่สามารถให้สินค้าหรือบริการตามที่ท่านร้องขอได้ถ้าหากท่านเลือกที่จะใช้สิทธิบางประการเหล่านี้

  ท่านสามารถเลือกที่จะ:

  • ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มาสเตอร์การ์ดโดยการหยุดทำธุรกรรมการจ่ายชำระ หรือหยุดส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทโดยตรง เมื่อบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน บริษัทจะระบุว่าการให้ข้อมูลแก่บริษัทมีความจำเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด ตลอดจนผลของการไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัท หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากผลิตภัณฑ์และบริการของมาสเตอร์การ์ด และบริษัทอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการของมาสเตอร์การ์ดแก่ท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวนั้น มีความจำเป็นต้องให้เพื่อที่จะสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นแก่ท่านได้ หรือหากกฎหมายกำหนดให้บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาให้ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
  • ในการยกเลิกการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทจัดเก็บโดยวิธีอัตโนมัติ ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือใช้งานแอพลิเคชั่นของบริษัท ในบางประเทศ ท่านสามารถเลือกวิธีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะคล้ายคลึงกันผ่านระบบความยินยอมการใช้คุกกี้ที่แสดงไว้ที่มุมล่างด้านขวาของเว็บไซต์ของมาสเตอร์การ์ด บราวเซอร์ของท่านอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีรับแจ้งและยกเลิกการใช้ระบบคุกกี้บางประเภท โดยบันทึกลงบนอุปกรณ์ของท่าน โปรดทราบว่า หากไม่มีคุกกี้บางประเภท ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ แอพลิเคชั่น หรือบริการทางออนไลน์ของบริษัทได้หมดทุกส่วน
  • ในการยกเลิกการใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทจัดเก็บโดยวิธีอัตโนมัติ ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และการโต้ตอบสื่อสารกับโฆษณาของบริษัท บริษัทอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการในการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น โดยโฆษณาเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการ และให้บริการตามการใช้ข้อมูลที่บริษัทและพันธมิตรของบริษัทจัดเก็บไว้บนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ให้บริการและพันธมิตรบางรายของบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านเป็นบางเวลา และทั่วทั้งเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อปรับเปลี่ยนตามความต้องการ และเพื่อให้บริการโฆษณาเหล่านี้ โฆษณาของมาสเตอร์การ์ดบางรายการจะมีไอคอนที่ช่วยผู้บริโภคในการ (1) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของตนเอง และ (2) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของตนเอง กรุณาคลิกที่นี่ หรือ ที่ไอคอนในโฆษณาของบริษัทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสามารถทำการยกเลิก หรือจำกัดการใช้พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา
  • สำหรับการแจ้งให้บริษัทหยุดส่งอีเมลด้านการตลาด กรุณาคลิกที่ลิงค์ยกเลิกสมาชิกในอีเมลด้านการตลาดที่ท่านได้รับจากบริษัท หรือติดต่อบริษัทตามที่ระบุด้านล่างนี้ ท่านยังสามารถยกเลิกการรับอีเมลด้านการตลาดจากมาสเตอร์การ์ดได้โดยคลิกที่นี่
  • สำหรับการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล คลิกที่นี่

  ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่ ท่านอาจมีสิทธิที่จะ

  • ร้องขอให้สามารถเข้าถึง และขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ เพื่อเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อจำกัดหรือปฏิเสธการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปกปิดชื่อหรือลบข้อมูลตามความเหมาะสม หรือใช้สิทธิทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังอีกบริษัทหนึ่งได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ สถานที่ทำงาน หรือที่ที่เกิดเหตุการณ์
  • เพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านเคยให้ไว้กับบริษัทได้ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ บริษัทจะดำเนินการตามความต้องการของท่าน และจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมของท่าน

  ท่านสามารถเพิกถอนการดำเนินการบางประการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผ่านหน้าเว็บการเพิกถอนของบริษัท

  สิทธิเหล่านั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีตามข้อบังคับกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น

  ในการเปลี่ยนแปลงความต้องการของท่าน หรือการขอให้บริษัทลบข้อมูลของท่านจากรายชื่อผู้ที่บริษัทจะส่งข่าวสารให้ หรือการส่งคำร้องขอเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายที่ใช้ บังคับ กรุณาติดต่อบริษัทตามที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีติดต่อบริษัท” ด้านล่างนี้

  บริษัทได้พัฒนาระบบ “My Data Center” ของมาสเตอร์การ์ดเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของท่าน

  หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามความคาดหวังในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของบริษัท กรุณาแจ้งให้บริษัททราบเนื่องจากบริษัทจะได้มีโอกาสแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองคำร้องขอของท่าน กรุณาให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหา บริษัทจะพยายามดำเนินการพิจารณาและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนทั้งปวงภายในระยะเวลาอันสั้นและตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้ บังคับ

  กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง APEC (“เอเปค”) และการเข้าถึงการระงับข้อพิพาทได้โดยการคลิกสัญลักษณ์ TRUSTe

  ดูรายละเอียดสรุป

  5. การถ่ายโอนข้อมูล

  มาสเตอร์การ์ดเป็นผู้ประกอบธุรกิจระดับโลก บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ที่อาจมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศที่ท่านให้ข้อมูลครั้งแรก แต่บริษัทจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ หรือตามแจ้งให้ท่านทราบ

  หากท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป บริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระเบียบข้อผูกพันของบริษัท และกลไกการถ่ายโอนข้อมูลอื่น ๆ

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของมาสเตอร์การ์ดที่อธิบายในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกนี้ปฏิบัติตามระบบว่าด้วยกฎเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวผ่านแดนของเอเปค (“ระบบ CBPR ของเอเปค”) ระบบ CBPR

  ของเอเปคกำหนดกรอบโครงสร้างสำหรับองค์กรเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เข้าร่วมเขตเศรษฐกิจเอเปค กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างเอเปคได้ ที่นี่

  มาสเตอร์การ์ดเป็นผู้ประกอบธุรกิจระดับโลก บริษัทอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้ไปยังผู้รับในประเทศอื่นนอกประเทศของท่าน รวมถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท ประเทศเหล่านี้อาจมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากประเทศที่ท่านมอบข้อมูลให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น บริษัทจะคุ้มครองข้อมูลนั้นตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ ตามที่แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่จัดเก็บข้อมูล หรือตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบางโปรแกรมเป็นการเฉพาะของบริษัท

  บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งให้ความคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้จัดทำและใช้กฎระเบียบขององค์กรที่มีผลผูกพัน (“BCRs”) ที่เป็นที่ยอมรับโดยสำนักงานคุ้มครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป ว่าเป็นกฎระเบียบที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระดับที่เพียงพอสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวที่บริษัทดำเนินการทั่วโลก สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อผูกพันขององค์กรดังกล่าว สามารถดูได้ที่นี่ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรการในการพิจารณาตัดสินใจที่เพียงพอ หรือมีสัญญาการคุ้มครองข้อมูลสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามกฎหมายที่ใช้ บังคับ หรือประเทศที่ใช้การตรวจสอบรับรองบุคคลภายนอกภายใต้กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield Framework) หรือกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) ตามความเหมาะสม ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามที่ระบุไว้ใน “วิธีติดต่อบริษัท” ด้านล่างนี้เพื่อขอสำเนาเอกสารการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

  นอกจากนั้น แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของมาสเตอร์การ์ดที่อธิบายในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกนี้ปฏิบัติตามระบบว่าด้วยกฎเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวผ่านแดนของเอเปค (“ระบบ CBPR ของเอเปค”) ระบบ CBPR ของเอเปคกำหนดกรอบโครงสร้างสำหรับองค์กรเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เข้าร่วมเขตเศรษฐกิจเอเปค กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างเอเปคได้ ที่นี่

  ดูรายละเอียดสรุป

  6. วิธีที่การที่บริษัทใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น

  ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมาสเตอร์การ์ด บริษัทมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ โดยบริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคและด้านกายภาพที่ออกแบบมาตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่บริษัทจัดเก็บไว้เพื่อไม่ให้เกิดการทำลาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต บริษัทใช้การถอดรหัสเอสเอสแอล (SSL) ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทที่บริษัททำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการ

  บริษัทมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อดำเนินการลบ หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อข้อมูลนี้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป นอกจากกฎหมายกำหนดให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนี้ในระยะเวลาที่นานขึ้น เมื่อมีการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา บริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์หลายประการ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ร้องขอจากท่าน หรือที่นำเสนอแก่ท่าน ลักษณะและระยะเวลาของความสัมพันธ์ที่มีกับท่าน การต่ออายุสมาชิกของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผลกระทบที่มีต่อบริการที่บริษัทนำเสนอต่อท่านหากบริษัทลบข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับท่าน ตลอดจนระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการจำกัดเวลา

  ดูรายละเอียดสรุป

  7. ฟีเจอร์ต่างๆ และการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

  เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นของบุคคลภายนอก เครื่องมือสื่อทางสังคม วิทเจ็ต หรือปลั๊กอิน ที่อนุญาตให้มีการแบ่งปันเนื้อหาของเว็บ รวมทั้งที่อยู่ไอพี กับบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการสื่อทางสังคม ผู้ให้บริการสื่อทางสังคมเหล่านี้อาจทราบเกี่ยวกับการเข้าชมของท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีสื่อทางสังคมของท่านหรือถ้าหากท่านไม่มีบัญชีกับสื่อทางสังคมดังกล่าว ตราบเท่าที่มาสเตอร์การ์ดไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์หรือฟีเจอร์ใดๆ ที่ท่านเข้าชมหรือใช้งาน บริษัทขอแนะนำว่าท่านตรวจสอบประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว

  เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่าน เว็บไซต์ของบริษัทยังมีฟีเจอร์บางประการที่บริษัทให้บริการร่วมกับนิติบุคคลอื่น นิติบุคคลเหล่านี้อาจทราบเกี่ยวกับการเข้าชมของท่านโดยไม่คำนึงว่าท่านใช้ฟีเจอร์เหล่านี้หรือไม่ เว็บไซต์และฟีเจอร์เหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเครื่องมือกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ จะทำงานอย่างเป็นอิสระจากมาสเตอร์การ์ด และจะมีการระบุไว้เช่นนั้นอย่างชัดเจน ในกรณีที่เว็บไซต์หรือฟีเจอร์ที่มีลิงค์ที่ท่านเข้าชมหรือใช้ ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมาสเตอร์การ์ด บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

  มาสเตอร์การ์ดให้ท่านสามารถทำการแชร์ ลิงค์ไปยัง หรือ กล่าวถึงในสื่อสังคมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของมาสเตอร์การ์ดได้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถกด “ชอบ” (like) สิ่งที่บริษัทเสนอ ผ่านทางบัญชีเฟสบุ๊คของท่าน หรือ “ทวีต” สิ่งที่บริษัทเสนอโดยใช้ทวีตเตอร์ได้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์โดยการกดปุ่มสื่อทางสังคม บราวเซอร์ของท่านจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังผู้ให้บริการสื่อทางสังคมดังกล่าว และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน รวมทั้งที่อยู่ไอพี จะถูกโอนไปยังผู้ให้บริการสื่อทางสังคม ถ้าหากท่านมีบัญชีกับผู้ให้บริการสื่อทางสังคม ผู้ให้บริการอาจเชื่อมต่อการเข้าชมของท่านเข้ากับบัญชีของท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดังกล่าว

  ท่านยังสามารถเลือกใช้ฟีเจอร์บางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัทที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของมาสเตอร์การ์ด หรือทางเว็บไซต์ที่บริษัทร่วมมือกับนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของมาสเตอร์การ์ด ฟีเจอร์เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก และมีการระบุไว้เช่นนั้นอย่างชัดเจน ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นอิสระจากมาสเตอร์การ์ด และไม่จำเป็นว่าต้องมีนโยบายเดียวกันกับมาสเตอร์การ์ดในส่วนของเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเหล่านี้ หากท่านตัดสินใจใช้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว และพิจารณาการตั้งค่าบัญชีสื่อทางสังคมของท่านถ้าหากท่านประสงค์ที่จะปิดการทำงานบางฟีเจอร์

  ดูรายละเอียดสรุป

  8. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

  ผลิตภัณฑ์และบริการของมาสเตอร์การ์ดไม่ได้กำหนดหรือมีเจตนาให้เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้

  ผลิตภัณฑ์และบริการของมาสเตอร์การ์ดไม่ได้กำหนดหรือมีเจตนาให้เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้ อย่างไรก็ดี มาสเตอรืการ์ดอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรง และโดยความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

  ดูรายละเอียดสรุป

  9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้

  ประกาศความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัท

  ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะประกาศไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกของบริษัทก่อนที่ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และระบุวันที่แก้ไขล่าสุดไว้ที่ด้านบนของประกาศ หากบริษัททำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลก ในบางกรณีบริษัทอาจขอความยินยอมจากท่าน

  ดูรายละเอียดสรุป

  10. วิธีติดต่อบริษัท

  ท่านสามารถส่งอีเมล์ถึงบริษัทและเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทได้ที่ privacyanddataprotection@mastercard.com หากท่านอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มาสเตอร์การ์ดยุโรป เอสเอ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล และท่านสามารถส่งคำร้องของท่านเพื่อขอใช้สิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน “My Data Center” ของมาสเตอร์การ์ด

  หากท่านมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกฉบับนี้ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลของบริษัท หรือต้องการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาส่งอีเมล์ถึงบริษัทที่: privacyanddataprotection@mastercard.com หรือส่งจดหมายถึงบริษัทที่:

  Global Privacy Office
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

  หากท่านอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มาสเตอร์การ์ดยุโรป เอสเอ เป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถส่งคำร้องขอใช้สิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบ “My Data Center” ของมาสเตอร์การ์ด หรือส่งอีเมล์มาที่: privacyanddataprotection@mastercard.com หรือส่งจดหมายถึงบริษัทที่:

  เจ้าหน้าที่ด้านคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) แห่งเขตเศรษฐกิจยุโรป
  Mastrcard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  ประเทศเบลเยี่ยม

  หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศบราซิล Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. เป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถส่งคำร้องขอใช้สิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบ “My Data Center” ของมาสเตอร์การ์ด หรือส่งอีเมล์มาที่: privacyanddataprotection@mastercard.com หรือส่งจดหมายถึงบริษัทที่:

  Brazil Data Protection Officer
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brasil
  CEP 04794-000

  สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับบัตรมาสเตอร์การ์ด และการสั่งซื้อของท่าน ท่านควรติดต่อสถาบันการเงินของท่าน หรือร้านค้าที่ท่านสั่งซื้อ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดต่อสถาบันการเงินของท่าน หรือร้านค้าที่ท่านสั่งซื้อสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันการเงินของท่าน หรือร้านค้าที่ท่านสั่งซื้อ

  ดูรายละเอียดสรุป