Skip to Content

ปลอดภัยกว่าเงินสด 

เมื่อพูดถึงความอุ่นใจแล้ว ไม่มีวิธีใดจะดีไปกว่าการจ่ายด้วยบัตรชำระเงินของคุณ ซึ่งมีเครื่องมือความปลอดภัยและคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยมากมายติดตั้งไว้ในบัตร ดังนั้นไม่ว่าคุณจะจับจ่ายสินค้าในร้าน ออนไลน์ หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณก็สามารถทำทั้งหมดนี้ได้ด้วยความมั่นใจ

เครือข่ายของคุณจะคุ้มครองคุณ

เมื่อคุณใช้บัตรชำระเงินของคุณ คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเครือข่ายการชำระเงินที่ออกแบบมาให้มีความปลอดภัยและชาญฉลาด

ปกป้องคุณเสมอ 

เมื่อเทียบกับเงินสดหรือเช็ค บัตรชำระเงินเป็นวิธีชำระเงินที่ปลอดภัยที่สุด ความมั่นคงปลอดภัยแบบหลายระดับชั้นจะปกป้องคุณจากธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้บัตรชำระเงินจะทิ้งร่องรอยซึ่งต่างจากเงินสด ทำให้สถาบันการเงินสามารถติดตามร่องรอยและเอาเงินคืนกลับมาได้ แต่เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของคุณแล้ว คุณสามารถมีบทบาทสำคัญได้เช่นกัน โดยการตรวจสอบธุรกรรมของคุณ เก็บรักษาบัตรของคุณให้ปลอดภัยและเก็บรหัส PIN เป็นความลับ

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการคุ้มครองเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์, บริการแจ้งเตือนการทำธุรกรรม และการคุ้มครองความรับผิดนั้น เป็นไปตามที่กำหนด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิต หรือเดบิต Mastercard ของคุณ โปรดติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตร สิทธิประโยชน์ที่อธิบายข้างต้นอาจแตกต่างกันตามประเภทบัตร และตามสถาบันการเงินผู้ออกบัตร สามารถขอรับข้อมูลข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ฉบับเต็มได้จากสถาบันการเงินผู้ออกบัตรของคุณ ทั้งนี้ อาจมีข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นในบางกรณี