คุณบริการ ประชาชน เราบริการคุณ

บริการของ Mastercard ช่วยรัฐบาล ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการทุจริต เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Mastercard จะช่วยเปลี่ยน การชำระเงิน ด้วยตราสาร สู่การชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยเสริม ประสิทธิภาพให้รัฐ และประหยัด ต้นทุนได้มาก ขึ้น พร้อมทั้งเพิ่ม การเข้าถึง บริการ ทางการเงิน ให้ประชาชนได้

  • เพิ่มพูน ผลประโยชน์ สู่สังคม
  • ส่งเสริมการ เข้าถึงบริการ ทางการเงิน โดยเสริม ประสิทธิภาพ แผนการ และผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ แก่ผู้ด้อย โอกาส
  • ต่อสู้กับ การทุจริต โดยลดการ พึ่งพาเงินสด รวมถึงการ ทุจริตอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน รูปของเงินสด
  • ต่อสู้กับ การฉ้อโกง และลด ข้อผิดพลาด ให้สามารถ จัดสรรการ ชำระเงินได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Mastercard มอบบริการ หลากหลาย เพื่อรองรับ การชำระเงิน ของประชาชน ได้ทุกขนาด ตั้งแต่ระดับ ท้องถิ่นและเทศบาล ไปจนถึง ระดับรัฐ และระดับชาติ เพื่อจัดการ การชำระเงิน ในระดับต่างๆ อันเป็นเรื่อง สำคัญยิ่ง สำหรับรัฐบาล

Click to play video

จะพบว่า เราทำให้ เมืองต่างๆ น่าอยู่ขึ้น ได้อย่างไร

ค้นหา ทันที