Skip to Content

ถาม: ฉันจะสมัครบัตร Mastercard ได้อย่างไร

ตอบ: Mastercard ไม่ได้เป็นผู้ออกบัตรให้แก่ผู้ใช้บัตรโดยตรง โปรดติดต่อสถาบันการเงินเพื่อสมัครผลิตภัณฑ์ของ Mastercard คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตร Mastercard 

ถาม: ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมีคำถามนอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีให้แก่คุณ เพราะสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณโดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อมักจะอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันสามารถจ่ายให้ผู้เรียกเก็บเงินที่รับมาสเตอร์การ์ด ผ่านเว็บไซต์นี้โดยตรงได้หรือไม่

ตอบ: คุณไม่สามารถชำระผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินจากเว็บไซต์ของผู้เรียกเก็บเงิน

ถาม: ฉันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตร Mastercard หรือไม่

ตอบ: Mastercard ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน และแม้ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมจากลูกค้า แต่คุณควรสอบถามผู้ให้บริการของคุณว่าคิดค่าธรรมเนียมหรือมีข้อจำกัดอื่นใดที่เกี่ยวกับการชำระด้วยบัตร Mastercard หรือไม่

ถาม: ฉันจะชำระเงินด้วยบัตร Mastercard อย่างไร

ตอบ: โปรดติดต่อผู้เรียกเก็บเงินเพื่อทำการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียกเก็บเงินหลายรายมีช่องทางชำระเงินทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ 

ถาม: ฉันสามารถชำระเงินอัตโนมัติได้กี่ครั้ง และการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด

ตอบ: การชำระเงินอัตโนมัติเป็นการตกลงของคุณกับผู้เรียกเก็บเงินหรือผู้ให้บริการที่คุณเลือก ดังนั้นคุณจะต้องติดต่อกับผู้เรียกเก็บเงินรายนั้นๆ โดยตรง เพื่อกำหนดจำนวนเงินและช่วงเวลาในการชำระเงิน ซึ่งผู้เรียกเก็บเงินแต่ละรายจะมีขั้นตอนการชำระเงินอัตโนมัติแตกต่างกันไป 

ถาม: Mastercard จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บัตรเพื่อชำระเงินอัตโนมัติหรือไม่

ตอบ: Mastercard ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บัตรเพื่อชำระเงินอัตโนมัติ แต่คุณอาจถูกจำกัดการตัดเงินจากบัญชี Mastercard หากยอดชำระเกินวงเงินที่มีอยู่

ถาม: ใครเป็นผู้ออกบัตรให้กับฉัน

ตอบ: ข้อมูลการติดต่อผู้ออกบัตรจะอยู่ที่ด้านหลังบัตร Mastercard ของคุณรวมทั้งในใบแจ้งยอด

ถาม: บัตรใบไหนที่ใช้ชำระเงินได้

ตอบ: ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่มีโลโก้ Mastercard สามารถใช้ชำระเงินได้ เราขอแนะนำให้คุณสอบถามผู้เรียกเก็บเงินแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารับชำระผ่านบัตร

ถาม: การชำระเงินอัตโนมัติคืออะไร

ตอบ: การชำระเงินอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการชำระล่าช้า โดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการที่คุณระบุไว้ตัดเงินจากบัญชี Mastercard ของคุณอย่างสม่ำเสมอ

ถาม: การชำระเงินแบบกำหนดเอง (Manual Bill Payment) คืออะไร

ตอบ: การชำระเงินแบบกำหนดเองมอบอิสระในการระบุจำนวนเงินและวันชำระ โดยคุณเป็นผู้เริ่มกระบวนการชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระในแต่ละรอบบิล

ถาม: ถ้าฉันเริ่มชำระเงินอัตโนมัติ ฉันจะยังได้รับใบแจ้งหนี้อีกหรือไม่

ตอบ: การชำระเงินอัตโนมัติเป็นการตกลงของคุณกับผู้เรียกเก็บเงินหรือผู้ให้บริการที่คุณเลือก ดังนั้นคุณจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการเหล่านี้โดยตรง (ทางโทรศัพท์หรือออนไลน์) เพื่อกำหนดจำนวนเงินและเวลาชำระ ผู้เรียกเก็บเงินส่วนใหญ่จะยังคงส่งใบแจ้งหนี้ให้ทราบยอดเงินทั้งหมดที่พวกเขาจะตัดจากบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการบางรายอาจให้คุณเลือกระหว่างการรับใบแจ้งหนี้ออนไลน์หรือไม่รับก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณจะต้องระบุขณะที่คุณเริ่มดำเนินการขอชำระเงินอัตโนมัติ

ถาม: ข้อมูลอะไรบ้างที่ผู้ให้บริการ/ผู้เรียกเก็บเงินต้องการ

ตอบ: การชำระเงินอัตโนมัติเป็นการตกลงของคุณกับผู้เรียกเก็บเงินหรือผู้ให้บริการที่คุณเลือก ดังนั้นคุณจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการเหล่านี้โดยตรง เพื่อกำหนดจำนวนเงินและเวลาชำระ

โดยทั่วไป ผู้เรียกเก็บเงินจะขอหมายเลขบัญชี Mastercard ของคุณรวมทั้งวันหมดอายุ สำหรับการชำระเงินอัตโนมัติ ผู้เรียกเก็บเงินอาจขอทราบจำนวนเงินที่จะอนุญาตให้ตัดโดยอัตโนมัติ รวมทั้งวันชำระในแต่ละเดือน

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการ/ผู้เรียกเก็บเงินบางรายอาจไม่อนุญาตให้คุณเลือกวันชำระเงิน หรืออาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ลายเซ็นของคุณ

ถาม: หากข้อมูลบัญชี Mastercard ของฉันมีการเปลี่ยนแปลง ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ข้อมูลบัญชี Mastercard ของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากบัตรหาย ถูกขโมย เปลี่ยนวันหมดอายุ หรืออัพเกรดบัตร ดังนั้น เพื่อการใช้บริการอย่างไม่สะดุด คุณควรติดต่อผู้เรียกเก็บเงินแต่ละรายเพื่อแจ้งข้อมูลบัญชีใหม่ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณบันทึกรายชื่อผู้เรียกเก็บเงินที่มีการชำระอัตโนมัติไว้เพื่อสะดวกในการแก้ไขข้อมูล

ถาม: หากฉันต้องการหยุดการชำระเงินอัตโนมัติ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: โปรดติดต่อผู้เรียกเก็บเงินที่คุณแจ้งชำระเงินอัตโนมัติไว้และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ เพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน

ถาม: หากฉันไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับผู้เรียกเก็บเงิน/ผู้ให้บริการที่ปรากฏในใบแจ้งยอด Mastercard ฉันต้องทำอย่างไร

ตอบ: คุณควรตรวจสอบใบแจ้งหนี้การใช้บัตร Mastercard ไม่ว่าจะแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษจากผู้เรียกเก็บเงินทุกครั้งก่อนชำระเงิน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการที่เรียกเก็บ โปรดติดต่อผู้เรียกเก็บเงินของคุณในทันที เพื่อแก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้องในฐานะผู้ถือบัตร Mastercard คุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อรายการเรียกเก็บที่คุณไม่ได้ยินยอม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองภาระความรับผิด* ทั้งนี้อาจมีข้อยกเว้น

ถาม: การชำระเงินผ่านบัตร Mastercard มีข้อดีอย่างไร

ตอบ: การใช้บัตร Mastercard เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการเขียนเช็ค คุณสามารถชำระได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก การเรียกเก็บจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายเดือนของคุณ ดังนั้น การชำระผ่านบัตรจึงง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและติดตามการใช้จ่ายของคุณ นอกจากนี้ การชำระเงินอัตโนมัติยังทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการพลาดการชำระเงินหรือการจ่ายค่าธรรมเนียมจากการชำระล่าช้าอีกต่อไป และยังสามารถแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่ใช้

คำถาม: มีปัญหาการเข้าสู่ mastercard.com

คำตอบ: ให้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:

 • Google Chrome (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Firefox (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Safari (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Edge (เวอร์ชันล่าสุด)

หากคุณพบปัญหาในการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ กรุณาลองสลับเบราว์เซอร์หรืออัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ถาม: สิทธิประโยชน์และประกันภัยอะไรบ้างที่ฉันจะได้รับจากบัตร Mastercard โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ตอบ: บัตร Mastercard มาพร้อมคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์มากมายแตกต่างกันไปตามบัตรที่คุณใช้ โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตร

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสินค้าที่ซื้อผ่านบัตร Mastercard สูญหาย

ตอบ: หากสินค้าที่คุณชำระเต็มจำนวนผ่านบัตร Mastercard สูญหาย คุณอาจได้รับสินค้าทดแทนหรือการชำระเงินคืนโดยบัตร Mastercard มีคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์มากมายแตกต่างกันไปตามบัตรที่คุณใช้ โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถาม: ฉันจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรที่ถืออยู่ได้อย่างไร

ตอบ: บัตร Mastercard มาพร้อมคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์มากมายแตกต่างกันไปตามบัตรที่คุณใช้ โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตร

ถาม: ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมีคำถามนอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีให้แก่คุณ เพราะสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณโดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อมักจะอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะได้รายชื่อของร้านค้าที่รุกล้ำบัญชีบัตรของฉันได้อย่างไร

ตอบ: Mastercard ทราบดีถึงความกังวลใจและความระมัดระวังของคุณที่ต้องการปกป้องการเงินเกี่ยวกับบัตรเครดิต รวมทั้งการละเมิดบัญชีบัตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณโดยตรง เราจึงดำเนินการเรื่องการละเมิดบัตรอย่างจริงจัง และทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการสืบสวนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ Mastercard ยังเพิ่มบทลงโทษผู้ประมวลผล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านี้จะระมัดระวังและใส่ใจปกป้องข้อมูลของผู้ถือบัตรอย่างดีที่สุด


กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าธุรกรรมที่ร้านค้าใดที่มีการละเมิดบัตร Mastercard เนื่องจากโดยปกติเราจะไม่ได้รับข้อมูลเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตร Mastercard ให้กับคุณ เพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุดให้คุณทราบ โดยทั่วไปจะมีหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าที่คุณสามารถติดต่อได้อยู่ที่ด้านหลังบัตร

ถาม: การเบิกเงินสดเมื่อซื้อสินค้าเป็นอย่างไร

ตอบ: การเบิกเงินสดเมื่อซื้อสินค้า คือบริการจากผู้ค้าปลีกบางรายที่อนุญาตให้ลูกค้าเบิกเงินออกจากบัตรเดบิตของตนเองได้เมื่อมีการซื้อสินค้า

ถาม: บริการนี้มีค่าธรรมเนียมหรือไม่

ตอบ: แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่คิดค่าบริการ แต่อาจมีผู้ค้าปลีกบางรายคิดค่าธรรมเนียม

ถาม: การเบิกเงินสดเมื่อซื้อสินค้า มีข้อดีอย่างไร

ตอบ: การเบิกเงินสดเมื่อซื้อสินค้าเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วสำหรับคุณ ในการนำเงินสดออกจากบัญชีเพื่อซื้อสินค้า ช่วยให้คุณประหยัดเวลาหาเครื่องเอทีเอ็ม และส่วนมากจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ในขณะที่คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เครื่องเอทีเอ็ม 

ถาม: จำกัดวงเงินในการเบิกหรือไม่

ตอบ: จำนวนเงินที่เบิกได้อาจต่างกันไปตามร้านค้าและเงินที่ร้านค้าพร้อมให้บริการในขณะนั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงินที่สามารถเบิกได้ โปรดสอบถามร้านค้าโดยตรง นอกจากนี้ การเบิกเงินสดขณะซื้อสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัตรเดบิตของคุณด้วย

ถาม: บัตรชิป EMV คืออะไร และเทคโนโลยีนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของฉันอย่างไร

ตอบ: บัตรชิป EMV คือบัตรที่มีชิปคอมพิวเตอร์ฝังอยู่ในบัตร ง่ายต่อการใช้งานและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ถือบัตร นอกจากนี้ บัตรชิป EMV ยังทำให้สามารถติดตามการซื้อสินค้าและมอบโอกาสทางการตลาดต่างๆให้แก่ผู้ค้าปลีกและผู้ให้บริการ

ถาม: บัตรชิป คืออะไร

ตอบ: บัตรชิปเหมือนบัตรที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเพียงแต่มีไมโครชิปฝังอยู่ โดยชิปจะบรรจุข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ ทำให้บัตรยากต่อการลอกเลียนหรือปลอมแปลง นอกจากนี้ บัตรชิปจะมีแถบแม่เหล็กด้านหลัง คุณจึงยังคงใช้บัตรต่อไปได้แม้ร้านค้าจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนไปใช้เครื่องรับชำระเงินรุ่นใหม่ที่รองรับชิป

ถาม: ชิปมีประโยชน์อย่างไร

ตอบ: ไมโครชิปที่ฝังอยู่ในบัตร มอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความสามารถอื่นๆ ที่บัตรแถบแม่เหล็กรุ่นเดิมทำไม่ได้ และบัตรชิปยังยากต่อการปลอมแปลงอีกด้วย

ถาม: ฉันต้องติดต่อใคร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ: โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรชิปของคุณ

ถาม: ชิปทำงานอย่างไร

ตอบ: ไม่ว่าคุณจะสอดหรือแตะบัตรที่เครื่องรับชำระเงินก็ตาม ชิปจะสื่อสารกับเครื่องเพื่อระบุว่าบัตรใบนี้เป็นบัตรแท้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้วเครื่องรับชำระเงินจะบอกให้คุณใส่หมายเลข PIN เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และเมื่อหมายเลขถูกต้องธุรกรรมของคุณจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ถาม: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าบัตรชิปของฉันเป็นบัตร Mastercard Contactless

ตอบ: บัตรที่ใช้งานแบบแตะได้นั้นจะมีคำว่า "Contactless" และอาจมีสัญลักษณ์ contactless อยู่บนบัตรด้วย คุณสามารถแตะเพื่อชำระเงินที่เครื่อง ณ ร้านค้าที่มีคำว่า "Contactless" หรือเครื่องหมายนี้ :    

หากเครื่องรับชำระเงินที่ร้านค้าไม่รองรับเทคโนโลยีนี้ คุณจะต้องสอดบัตรชิปในเครื่องรับชำระเงินของร้านค้า และใส่หมายเลข PIN ของคุณ

ถาม: ทำไมบัตรเครดิตของฉันถึงมีหมายเลข PIN

ตอบ: บัตรเครดิตของคุณมีหมายเลข PIN เพื่อประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย เพราะการใส่หมายเลข PIN เป็นการยืนยันตัวตนว่าคุณคือผู้ใช้บัตรที่ได้รับการยินยอม ทั้งนี้ คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้หมายเลข PIN เว้นเสียแต่คุณจะใช้บัตรเครดิตเบิกถอนเงินสดที่เครื่องเอทีเอ็ม

ถาม: บัตร Mastercard Contactless คืออะไร

ตอบ: บัตร Mastercard Contactless เปรียบเสมือนการที่คุณมีเงินปลีกพอดีสำหรับทุกที่ที่คุณไป เพียงแตะบัตร, Key Fob (อุปกรณ์ชำระเงินพ่วงกับกุญแจ), หรือสมาร์ตโฟน คุณก็สามารถชำระเงินได้

ถาม: ทำไมถึงควรใช้ระบบ Contactless

ตอบ: การชำระเงินแบบ Contactless มีประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • คุณจะเสมือนมีเงินปลีกพอดีสำหรับทุกที่ที่คุณไป จึงไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเตรียมเงินสดหรือเหรียญ
 • การควบคุมอยู่ในมือคุณอย่างแท้จริง เพราะบัตรหรืออุปกรณ์ Contactless จะอยู่ในมือของคุณขณะชำระเงิน
 • คุณสามารถเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าทั้งหมดได้ดีกว่าการใช้เงินสด
 • เป็นวิธีที่รวดเร็วและเหมาะกับที่ที่ต้องชำระเงินให้รวดเร็ว เช่น สนามกีฬา ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด หรือปั๊มน้ำมัน

ถาม: ฉันจะชำระเงินแบบ Contactless ได้ที่ใดบ้าง

ตอบ: คุณสามารถแตะบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ Contactless ที่จุดชำระเงิน เช่น ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา สนามกีฬา เป็นต้น


แม้จะไม่พบเห็นสัญลักษณ์ดังกล่าว คุณก็ยังสามารถใช้บัตร Contactless ของคุณได้โดยการสอดหรือรูดบัตรชิปของคุณที่เครื่องรับชำระเงิน

ถาม: ฉันจะใช้บัตร Mastercard Contactless ชำระเงินได้อย่างไร

ตอบ: คุณทำการชำระเงินได้ เพียงแตะบัตร Mastercard Contactless Key Fob หรือสมาร์ตโฟน ที่เครื่องรับชำระเงินของร้านค้า ซึ่งรองรับระบบ Contactless

ถาม: ฉันจะใช้บัตรหรืออุปกรณ์ระบบ Contactless ที่เครื่องชำระเงินที่ไม่มีสัญลักษณ์ Contactless ได้หรือไม่

ตอบ: นอกจากจะชำระเงินแบบ Contactless ที่เครื่องรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์นี้ได้แล้ว คุณยังใช้บัตร Contactless กับเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กด้วยการรูดบัตรได้อีกด้วย แต่คุณจะไม่สามารถใช้ Key Fob หรือสมาร์ตโฟน เพื่อชำระเงินแบบ Contactless กับเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กได้

ถาม: ในการ "แตะ" บัตรนั้น บัตรจะต้องเข้าใกล้เครื่องอ่านที่จุดชำระเงินเพียงใด

ตอบ: โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณแตะบัตร/อุปกรณ์ที่จุดชำระเงิน บัตรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ จะต้องอยู่ห่างจากสัญลักษณ์ Contactless บนเครื่องรับชำระเงินที่เคาน์เตอร์ประมาณ 1-2 นิ้ว หากคุณมีบัตร Contactless มากกว่าหนึ่งใบในกระเป๋าสตางค์ คุณควรนำบัตรใบที่คุณต้องการใช้ชำระออกมาเพื่อแตะ แทนการแตะกระเป๋าสตางค์ทั้งใบที่เครื่องอ่าน

ถาม: ใบแจ้งยอดรายเดือนจะแสดงการซื้อเหล่านี้อย่างไร


ตอบ: การซื้อสินค้าโดยจ่ายแบบ Contactless จะปรากฏในใบแจ้งยอดเช่นเดียวกับการซื้อผ่านบัตรทั่วไปของคุณ

ถาม: ระบบ Contactless มีวิธีการทำงานอย่างไร

ตอบ: ระบบ Contactless ใช้ชิปคอมพิวเตอร์และสายอากาศความถี่วิทยุที่ฝังอยู่ หลังจากที่คุณแตะบัตรหรืออุปกรณ์ Contactless ที่จุดชำระเงิน รายละเอียดการชำระเงินจะถูกส่งแบบไร้สายไปยังเครือข่าย Mastercard หากใช้โทรศัพท์มือถือ ทันทีที่คุณแตะบัตร คุณจะได้รับการยืนยันการชำระเงิน

ถาม: Key Fob หรือ Tag ชำระเงิน คืออะไร

ตอบ: Key Fob หรือ Tag ชำระเงิน คืออุปกรณ์ Contactless แบบพิเศษที่ใส่ไว้ในพวงกุญแจได้ บางครั้งผู้ออกบัตรจะให้อุปกรณ์เหล่านี้ควบคู่มากับบัตรพลาสติก Mastercard ใบหลักของคุณด้วย 

ถาม: ฉันจำเป็นต้องดูแลอุปกรณ์หรือบัตร Mastercard Contactless เป็นพิเศษหรือไม่

ตอบ: อุปกรณ์หรือบัตร Mastercard Contactless มีวิธีการดูแลเช่นเดียวกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงินทั่วไป โดยเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยเสมอพร้อมทั้งจดบันทึกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ ของบัตรทุกใบไว้

ถาม: ใช้แบตเตอรี่หรือไม่

ตอบ: บัตรหรืออุปกรณ์ Contactless ไม่ใช้แบตเตอรี่

ถาม: ฉันต้อง เปิด/ปิด อุปกรณ์ ด้วยหรือไม่

ตอบ: คุณควร เปิด/ปิด โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ Contactless ส่วนบัตรหรือ Fob ระบบ Contactless จะเปิดพร้อมใช้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

ถาม: แล้วปลอดภัยหรือไม่

ตอบ: การชำระเงินแบบ Contactless มีการเข้ารหัสที่แน่นหนา พร้อมการคุ้มครองภาระความรับผิดจึงมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับบัตรใบอื่นของคุณ

 • อยู่ในความควบคุมตลอดเวลาเพราะบัตรหรืออุปกรณ์ที่รองรับระบบ Contactless จะไม่ห่างมือของคุณขณะชำระเงิน
 • ไม่มีการชำระเงินผิดพลาดเพราะบัตรหรืออุปกรณ์ที่รองรับระบบ Contactless จะทำงานก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้กับเครื่องอ่านที่จุดชำระเงินเท่านั้น
 • ไม่ถูกเรียกเก็บซ้ำซ้อนแม้จะเผลอแตะบัตร/อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งครั้งที่จุดชำระเงิน คุณก็ชำระค่าสินค้าเพียงครั้งเดียว

ถาม: เหตุใดจึงไม่ต้องใช้ลายเซ็น

ตอบ: การจ่ายระบบ Contactless มีความสะดวกและง่ายเหมือนใช้เงินสด คุณไม่จำเป็นต้องเซ็นชื่อสำหรับยอดซื้อจำนวนน้อย ($50 หรือต่ำกว่า) อย่างไรก็ตาม ยอดซื้อสูงกว่า $50 มักจะต้องใช้ลายเซ็นหรือใส่หมายเลข PIN เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรเมื่อบัตรหรืออุปกรณ์ Contactless ของฉันสูญหายหรือถูกขโมย

ตอบ: หากบัตรของคุณสูญหาย หรือสงสัยว่ามีรายการใช้บัตรที่คุณไม่ได้อนุมัติเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณโปรดติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรให้ทราบทันที

ถาม: ฉันต้องการถอนรายชื่อออกจากสถานที่ที่รับระบบ Contactless ฉันควรติดต่อใคร

ตอบ: ร้านค้าที่ไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อดังกล่าวโปรดติดต่อ Location Services Call Center และส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 • ตัวแทนร้านค้าหรือชื่อที่ใช้ในการติดต่อ
 • ชื่อธุรกิจ (เช่น ชื่อ "ทำธุรกิจในนาม")
 • ที่ตั้งหรือที่อยู่ของธุรกิจที่ต้องการออกจากรายชื่อ (หนึ่งแห่งหรือมากกว่า)
 • หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์ เพื่อการโทรศัพท์ยืนยัน

Location Services Call Center

location_services@mastercard.com

1-636-722-4050 (ที่ตั้งอื่น)

ถาม: ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมีคำถามนอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีให้แก่คุณ เพราะสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณโดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อมักจะอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: ธุรกรรมที่ "ไม่ได้รับ การยืนยัน" เปลี่ยนแปลงการรับประกันการชำระเงินของร้านค้าได้อย่างไร

ตอบ: การใช้ Mastercard ระบบ Contactless ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการรับประกันการชำระค่าสินค้าของร้านค้าแต่อย่างใด ข้อกำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์/ร้านค้า ซึ่งมีการทำธุรกรรมนั้นจะยังอยู่คงเดิมเมื่อมีการใช้เทคโนโลยี Contactless

ถาม: มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือไม่

ตอบ: การรับชำระเงินระบบ Contactless ร้านค้าอาจเลือกใช้เฉพาะเครื่องอ่านบัตรแบบ Plug-in หรือเครื่องอ่านบัตรใหม่ทั้งระบบ โดยราคาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือกใช้

ถาม: ระบบ Contactless ใช้เทคโนโลยีประเภทใด

ตอบ: เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักในการสร้างระบบการชำระเงินที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั่วโลก Mastercard แบบ Contactless จึงได้รับการพัฒนาขึ้นบนคลื่นความถี่วิทยุ - ISO 14443 ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม

ถาม: ร้านค้าประเภทใดที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Mastercard แบบ Contactless

ตอบ: Mastercard แบบ Contactless เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมในสถานที่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและมีการใช้เงินสดเป็นหลัก เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านฟาสฟู้ด ร้าน Drive-Thrus ร้านสะดวกซื้อ เครื่องจำหน่าย สินค้าแบบ หยอดเหรียญ ด่านเก็บ ค่าธรรมเนียม รถแท็กซี่ และบริการที่จอดรถ เป็นต้น

ถาม: ฉันจะหาข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ไหน

ตอบ: เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน Mastercard ได้สร้างเครื่องมือที่อ้างอิงจากหลากหลายแหล่งในตลาด (Bloomberg, Reuters, Central Banks เป็นต้น)

คลิกที่นี่เพื่อไปที่เครื่องมือแปลงสกุลเงิน (Currency Conversion Tool) ของเรา

ถาม: อัตราแลกเปลี่ยนในที่ตั้งที่ฉันกำลังเดินทางไปเป็นอย่างไร

ตอบ: หากคุณต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดในที่ตั้งที่กำลังจะไป โปรดดูอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรา.

ถาม: การแปลงสกุลเงินจะมีการเรียกเก็บจากบัญชีของฉันอย่างไร

ตอบ: เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรให้กับคุณเพื่อระบุค่าใช้จ่ายของการแปลงสกุลเงินที่ใช้กับธุรกรรมในต่างที่ตั้ง โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าจะปรากฏอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันซื้อสินค้าในสกุลเงินท้องถิ่นของฉัน เหตุใดฉันจึงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ตอบ: เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรให้กับคุณ เพื่อระบุค่าใช้จ่ายของการแปลงสกุลเงินที่ใช้กับธุรกรรมในต่างที่ตั้ง โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าจะปรากฏอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมีคำถามนอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีให้แก่คุณ เพราะสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณโดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อมักจะปรากฏอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะเริ่มรับบัตร Mastercard ได้อย่างไร

ตอบ: เริ่มรับบัตรได้ง่ายๆโดยติดต่อผู้รับบัตรหรือผู้ให้บริการช่องทางชำระเงิน เพื่อสมัครเปิดบัญชีร้านค้ากับธนาคารหรือหนึ่งในตัวแทนของธนาคาร

ถาม: ฉันจะรับชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้อย่างไร

ตอบ: มีผู้ให้บริการด้านการชำระเงินมากมายที่ช่วยคุณรับชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการสร้างเว็บไซต์ เพิ่มฟังก์ชันตะกร้าช้อปปิ้ง และเสริมความปลอดภัยให้กับการทำธุรกรรมและเว็บไซต์ของคุณ

ถาม: ฉันจะดาวน์โหลดเครื่องหมายตราสินค้า Mastercard มาใช้ในเว็บไซต์ของฉันได้อย่างไร

ตอบ: คุณสามารถดาวน์โหลดสัญลักษณ์ Mastercard ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ Mastercard Brand Center

ถาม: ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมีคำถามนอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีให้แก่คุณ เพราะสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณโดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อมักจะปรากฏอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะสมัครบัตร Mastercard ได้อย่างไร

ตอบ: หากคุณมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือเครดิตยูเนี่ยนแล้ว ลองติดต่อสถาบันนั้นๆ ก่อน ว่าพวกเขาสามารถออกบัตร Mastercard ให้คุณได้หรือไม่ หากขณะนี้คุณยังไม่ได้ติดต่อกับสถาบันการเงินใดๆ หรือต้องการรับข้อเสนอที่หลากหลายจากผู้ออกบัตรต่างๆ โปรดคลิกที่นี่

ถาม: มีโปรแกรมช่วยสร้างธุรกิจให้เติบโตหรือไม่

ตอบ: Mastercard มีโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้าง การเติบโตของธุรกิจหลากหลายประเภท

ถาม: การชำระเงิน มีกระบวนการทำงานอย่างไร

ตอบ: เรามาดู กระบวนการชำระเงิน กัน

ถาม: การรับบัตร Mastercard มีประโยชน์อย่างไร

ตอบ: ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่ก่อตั้งมายาวนานแล้วก็ตามการรับบัตรจะส่งผลดีต่อการเพิ่มผลกำไรของคุณ และนี่เป็นเพียงตัวอย่างของประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • ยอดขายเพิ่มขึ้น
  ผู้บริโภคจะใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อไม่ถูกจำกัดด้วยเงินสดในมือ คุณจะเห็นว่ามีการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงและสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มขึ้น และลูกค้าก็มาที่ร้านของคุณบ่อยยิ่งขึ้น
 • ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น
 • การชำระเงินรวดเร็วขึ้น
  การรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การจ่ายของลูกค้าว่องไว ไม่ต้องคอยนับเงินหรือรอลูกค้าเขียนเช็คอีกต่อไป
 • ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
  การทำธุรกรรมผ่านบัตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชำระเงินแบบไร้กระดาษที่ช่วยประหยัดเงินและเวลาให้คุณ โดยลดกระบวนการด้านเงินสดและการพิสูจน์ยอดเงินที่ชำระ คุณจึงมีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เช่น การบริหารและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ
 • ความปลอดภัย
  เมื่อจำนวนเงินสดน้อยลง คุณจึงลดความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมหรือลักขโมย

  การแปลงสกุลเงินการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตร Mastercard และ Maestro จะตั้งค่าสกุลเงินตามที่คุณใช้ในการขายสินค้าและให้บริการ ไม่ว่าผู้ถือบัตรจะมาจากที่ใดก็ตาม ดังนั้นถ้าคุณขายสินค้าเป็นดอลลาห์สหรัฐหรือแคนาดา คุณก็จะได้รับชำระเป็นเงินสกุลนั้นๆ

ถาม: ฉันจะเริ่มรับชำระเงินดิจิทัลหรือการชำระผ่านบัตรได้อย่างไร

ตอบ: พบกับสิ่งที่จำเป็นต้องมี เพื่อเริ่มต้นการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์.

ถาม: ผู้รับบัตรคือใคร และทำไมฉันถึงต้องมี

ตอบ: ผู้รับบัตรหรือที่เรียกว่าธนาคารเพื่อธุรกิจ คือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก Mastercard ให้ช่วยร้านค้าในการรับชำระเงินด้วยบัตร Mastercard ผู้รับบัตรอาจให้บริการประมวลผลโดยตรงต่อร้านค้าหรือว่าจ้างตัวแทนให้นำเสนอบริการดังกล่าวในนามของผู้รับบัตร ตัวแทนเหล่านี้จะต้องลงทะเบียนกับ Mastercard และระบุธนาคารผู้ออกบัตร Mastercard ที่ตนเป็นตัวแทนอย่างชัดเจนบนนามบัตรและเครื่องเขียน และควรระบุชื่อธนาคารไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงของร้านค้าด้วยเช่นกัน

ถาม: อัตราแลกเปลี่ยน คืออะไร

ตอบ: อัตราแลกเปลี่ยน คือค่าธรรมเนียมที่ผู้รับบัตรจ่ายให้กับผู้ออกบัตรในแต่ละธุรกรรมที่ชำระเงินด้วยบัตร โดยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในอัตราค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า (Merchant Discount Rate - MDR) Mastercard กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการรักษาเครือข่ายการชำระเงินอันแข็งแกร่งของ Mastercard

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของ Mastercard

ถาม: ฉันควรติดต่อใครถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องรับชำระเงินที่จุดขาย

ตอบ: ติดต่อผู้รับบัตรหรือผู้ประสานงานด้านการชำระเงินของคุณ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องรับชำระเงิน

ถาม: ฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการยอมรับการชำระเงินหรือไม่

ตอบ: ผู้รับบัตรหรือผู้ประสานงานด้านการชำระเงินของคุณจะให้ข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายแก่คุณ

ถาม: ฉันทำงานอยู่ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายและกำลังสืบสวนคดีฉ้อโกง ฉันควรติดต่อใคร

ตอบ: โปรดอีเมล์ไปยัง Law Enforcement Support Center ที่ Law_Enforcement_Support@mastercard.com หรือโทร 1-636-722-4046 (ต่างที่ตั้ง) เราจะตอบคำถามของคุณภายใน 24-48 ชั่วโมง

ถาม: ฉันจะหาโลโก้ Mastercard ได้จากที่ใด

ตอบ: คุณสามารถดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์คและวิธีการใช้งานโลโก้ได้ที่ Mastercard Brand Center

ถาม: ฉันไม่มีบัตร Mastercard อยู่ในมือ ฉันจะรายงานบัตรสูญหายหรือถูกขโมยได้อย่างไร

ตอบ: ตัวแทนของ Mastercard จะช่วยเหลือคุณรายงานบัตรสูญหายหรือถูกขโมย โปรดติดต่อ Mastercard Assistance Center โดยโทรฟรีที่ 1-800-627-8372 หรือโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางที่ 1-636-722-7111 และคุณควรติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตร Mastercard ของคุณให้รับทราบด้วย

ถาม: ฉันต้องรับผิดชอบต่อการซื้อที่ไม่ได้ยินยอมผ่านบัตร Mastercard ของฉันที่สูญหายหรือถูกขโมยอย่างไรบ้าง

ตอบ: หากบัตรของคุณได้รับการคุ้มครองภาระความรับผิดของ Mastercard เมื่อคุณรายงานบัตรสูญหาย หรือถูกขโมย ต่อ Mastercard แล้ว ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ยินยอมจะไม่เรียกเก็บไปที่บัญชีของคุณ คุณควรตรวจสอบใบแจ้งยอดสองงวดหลังจากที่คุณแจ้งบัตรสูญหายหรือถูกขโมยโดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีธุรกรรมที่ไม่ได้ยินยอมปะปนอยู่ หากคุณพบธุรกรรมที่ไม่ได้ยินยอมในใบแจ้งยอด โปรดติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตรให้กับคุณทันที โดยปกติหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินจะอยู่ที่ด้านหลังบัตรหรือในใบแจ้งยอดของคุณ

ถาม: ฉันจะขอรับบัตรทดแทนได้อย่างไร

ตอบ: Mastercard ช่วยประสานงานกับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรของคุณ เพื่อให้คุณได้รับบัตรทดแทน

ถาม: ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมีคำถามนอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีให้แก่คุณ เพราะสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณโดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อมักจะปรากฏอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: บัตรสูญหายหรือถูกขโมย หรือไม่

ตอบ: ไม่ว่าคุณจะตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมบัตรเครดิต บัตรสูญหาย หรือเพียงต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาเครื่องเอทีเอ็ม เราก็พร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ตลอดปี ตัวแทนของเราพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่อไปนี้ - บัตรสูญหายหรือถูกขโมย - บัตรทดแทนฉุกเฉิน - เบิกเงินสดฉุกเฉิน - วิธีการค้นหาเครื่องเอทีเอ็มที่รับบัตร Mastercard, Maestro และ Cirrus - คำถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตร ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อหมายเลขติดต่อฉุกเฉินทั้งหมด สำหรับที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่ในสารบบของเรา คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเก็บเงินปลายทางที่ที่ตั้งสหรัฐอเมริกา: 1-636-722-7111

ถาม: ฉันจะหาซื้อบัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ได้ที่ไหน

ตอบ: คุณสามารถเป็นเจ้าของบัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ที่เหมาะกับคุณได้ง่ายๆ ทั้งทางออนไลน์และจากร้านค้าที่ร่วมรายการ

ถาม: ฉันต้องเปิดใช้และลงทะเบียนบัตรก่อนใช้งานหรือไม่

ตอบ: ข้อกำหนดเรื่องการเปิดใช้บัตรและการลงทะเบียนบัตรแตกต่างกันไป ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บัตรได้ที่บรรจุภัณฑ์ของบัตร อย่างไรก็ดีคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัตรเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเติมเงินและการได้รับสิทธิประโยชน์ของบัตร เช่น การคุ้มครองภาระความรับผิด หรือการออกบัตรทดแทน

ถาม: บัตรเติมเงิน Mastercard Everyday มีวิธีการใช้อย่างไร

ตอบ: เมื่อคุณพร้อมชำระสินค้า ให้นำบัตรมอบกับแคชเชียร์ หรือพนักงานอาจขอให้คุณรูดบัตรที่เครื่องรับชำระเงิน ยอดซื้อสินค้าจะถูกตัดออกจากยอดคงเหลือในบัตรโดยอัตโนมัติ

ถาม: ฉันจะใช้บัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ได้ที่ใดบ้าง

ตอบ: คุณสามารถใช้บัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ได้ทุกที่ที่รับบัตรเดบิต Mastercard นั่นหมายถึง สถานที่นับล้านๆ แห่งทั่วโลก ตั้งแต่ร้านค้าปลีกไปจนถึงร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และไปรษณีย์ นอกจากนี้ คุณยังใช้บัตรชำระบิลต่างๆ ทางออนไลน์ ได้อีกด้วย

ถาม: ถ้ายอดคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอซื้อสินค้า ฉันจะยังใช้บัตรเติมเงินได้อยู่หรือไม่

ตอบ: คุณยังคงใช้บัตรได้ เพียงคุณแจ้งยอดที่ต้องการให้ตัดจากบัตรเติมเงินและจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระด้วยวิธีอื่นกับแคชเชียร์ก่อนทำรายการ อย่างไรก็ดี ร้านค้าบางแห่งอาจไม่มีนโยบายรับชำระด้วยวิธีการแบ่งส่วนชำระ (Split Tender) เช่นนี้

ถาม: ฉันจะคืนสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ได้อย่างไร

ตอบ: เมื่อคุณคืนสินค้า แคชเชียร์อาจขอดูบัตรของคุณ มูลค่าของสินค้าที่ส่งคืนจะคืนเข้าสู่วงเงินในบัตรของคุณ

ถาม: ฉันจะหาซื้อบัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินได้ที่ไหน

ตอบ: คุณสามารถซื้อบัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินได้ที่ร้านค้าปลีกและสาขาธนาคารต่างๆ รวมทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินมีรูปแบบให้เลือกมากมาย โดยบางแบบคุณสามารถออกแบบให้โดดเด่นไม่ซ้ำใครได้อีกด้วย เช่น มีชื่อผู้รับและข้อความส่วนตัว คุณจึงเลือกบัตรของขวัญแบบเติมเงินที่เหมาะกับคุณ ได้ง่ายๆ

ถาม: หลังจากได้รับบัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินแล้ว ฉันต้องเปิดใช้และลงทะเบียนบัตรก่อนใช้งานหรือไม่

ตอบ: ตรวจสอบเรื่องการเปิดใช้บัตรของขวัญที่ตัวบัตร ใบเสร็จ หรือบรรจุภัณฑ์ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินที่วางจำหน่ายในร้านค้าปลีกจะสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณซื้อบัตร หรือสอบถามฝ่ายบริการลูกค้าด้วยหมายเลขด้านหลังบัตรหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้บัตร ส่วนการซื้อบัตรทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ คุณอาจต้องทำการลงทะเบียนบัตรของคุณกับผู้ออกบัตรก่อน

ถาม: บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินมีวิธีการใช้อย่างไร

ตอบ: เมื่อคุณพร้อมชำระสินค้า ให้นำบัตรมอบกับแคชเชียร์ หรือพนักงานอาจ อให้คุณรูดบัตรที่เครื่องรับชำระเงิน ยอดซื้อสินค้าจะถูกตัดออกจากยอดคงเหลือในบัตรโดยอัตโนมัติ

ถาม: ฉันจะใช้บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินได้ที่ใดบ้าง

ตอบ: คุณสามารถใช้บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินได้ทุกที่ที่รับบัตรเดบิต Mastercard นั่นหมายถึงสถานที่นับล้านๆ แห่งทั่วโลก ตั้งแต่ร้านค้าปลีกไปจนถึงร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และไปรษณีย์ นอกจากนี้ คุณยังใช้บัตรชำระบิลต่างๆ ทางออนไลน์ได้อีกด้วย

ถาม: บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินใช้ได้นานแค่ไหน

ตอบ: คุณสามารถใช้บัตรของขวัญแบบเติมเงินซื้อสินค้าได้จนกว่ามูลค่าในบัตรหมดลง หรือจนถึงวันหมดอายุที่แสดงบนบัตร

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันต้องการคืนสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน

ตอบ: เมื่อคุณส่งคืนสินค้า คุณอาจถูกขอให้แสดงบัตรที่ใช้ซื้อสินค้า มูลค่าของสินค้าที่ส่งคืนจะคืนกลับเข้าไปในวงเงินบัตรของคุณ

ถาม: บัตรเดินทางแบบเติมเงิน มีวิธีการใช้อย่างไร

ตอบ: บัตรเดินทางแบบเติมเงินมีวิธีการใช้งานเช่นเดียวกับบัตรเติมเงินอื่นๆ ของ Mastercard โดยคุณสามารถใช้จ่ายตามมูลค่าที่มีในบัตรได้ทุกที่ที่รับบัตรเดบิต Mastercard ไม่ว่าจะเป็นในร้านค้า ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เมื่อคุณใช้บัตรซื้อสินค้า เงินจะถูกตัดออกจากยอดเงินคงเหลือในบัตรโดยทันทีและใช้บัตรต่อไปได้จนกระทั่งไม่มียอดเงินคงเหลือในบัตร หรือจนถึงวันหมดอายุที่แสดงบนบัตร

คุณอาจต้องการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือก่อนซื้อสินค้า เพราะร้านค้าหรือผู้ให้บริการอาจไม่สามารถแจ้งข้อมูลนี้กับคุณได้

ถาม: ฉันจะทราบยอดเงินคงเหลือในบัตรเดินทางแบบเติมเงินของฉันได้อย่างไร

ตอบ: ขึ้นอยู่กับบัตรที่คุณถืออยู่ โดยคุณอาจตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่เว็บไซต์ของผู้ออกบัตรและร้านค้าบางแห่งก็อาจตรวจสอบยอดเงินคงเหลือให้กับคุณได้เช่นกัน

ถาม: ถ้าบัตรสูญหายหรือถูกขโมย ฉันต้องทำอย่างไร

ตอบ: ติดต่อผู้ออกบัตรทันที เพื่อรายงานบัตรสูญหายหรือถูกขโมย โดยมีหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ที่ด้านหลังบัตร คุณควรบันทึกหมายเลขบัตรเดินทาง Mastercard ไว้ เพราะผู้ออกบัตรของคุณอาจต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการยกเลิกบัตร และออกบัตรใหม่ให้แก่คุณ

หากคุณลงทะเบียนบัตรเดินทาง Mastercard แบบเติมเงินไว้ คุณอาจได้รับการคุ้มครองภาระความรับผิด ทั้งนี้ อาจมีข้อยกเว้น คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข

ถาม: ฉันจะทราบยอดคงเหลือของบัตรเติมเงิน Mastercard ของฉันได้อย่างไร

ตอบ: คุณทราบยอดเงินคงเหลือของคุณได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มากับบัตร โดยทั่วไปคุณสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ออกบัตร หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขด้านหลังบัตร

ถาม: การเติมเงินแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ตอบ: ร้านค้าปลีกอาจคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน โปรดดูข้อมูลในส่วนของค่าธรรมเนียมและติดตามข้อมูลล่าสุดด้ ณ ร้านค้าที่ให้บริการ

ถาม: ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมีคำถามนอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีให้แก่คุณ เพราะสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณโดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อมักจะปรากฏอยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะรับบัตรทดแทนได้อย่างไร

ตอบ: โปรดติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตร เพื่อออกบัตรทดแทนให้กับคุณ

ถาม: ฉันได้รับอีเมล์/โทรศัพท์จาก Mastercard เกี่ยวกับบัญชีของฉัน แต่กลับกลายเป็นกลลวงหรือฟิชชิ่งอีเมล ฉันควรทำอย่างไร

ตอบ: Mastercard ไม่เคยร้องขอข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร และเราสงสัยว่าอีเมล์หรือโทรศัพท์ที่คุณได้รับอาจเป็นการหลอกลวงผู้ใช้บัตรควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวเสมอ รวมทั้งไม่ตอบกลับโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่น่าสงสัย หากคุณสงสัยว่าบัญชีของคุณอาจถูกฉ้อโกง โปรดรายงานธนาคารผู้ออกบัตรของคุณให้ทราบในทันที คุณควรส่งต่ออีเมล์ต้นฉบับนั้น ๆ ไปที่ stopit@Mastercard.com

ถาม: มีคนโทรมาเสนอค่าธรรมเนียมบัตร Mastercard ที่ถูกกว่าแต่ดูจะเป็นกลลวง ฉันควรทำอย่างไร

ตอบ: Mastercard  ไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใดซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วย คุณจะต้องไม่ตอบกลับหากได้รับโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ หรือสื่อสังคมอื่นใดโดยไม่ได้ร้องขอจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของ Mastercard

ผู้ถือบัตร Mastercard ควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวเสมอและไม่ตอบกลับอีเมล์หรือคำถามใด ๆ ที่น่าสงสัยโดยเด็ดขาด

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการฟิชชิ่งและเชื่อว่าข้อมูลบัญชีของคุณอาจถูกโจรกรรม รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้แก่สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณทราบในทันที

ถาม: ฉันเชื่อว่ามีการซื้อที่เป็นการฉ้อโกงผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Mastercard ของฉัน ฉันจะรายงานเรื่องนี้อย่างไร

ตอบ: หากคุณเชื่อว่าการทำธุรกรรมในบัญชีของคุณเป็นการฉ้อโกง ควรติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรของคุณให้ทราบทันที โดยปกติจะมีหมายเลขติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ด้านหลังบัตร 

ถาม: ฉันรู้ตัวผู้กระทำการฉ้อโกงผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Mastercard ของฉัน ฉันจะรายงานเรื่องนี้อย่างไร

ตอบ: หากคุณเชื่อว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำการทุจริตที่นำบัตร Mastercard ของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรให้กับคุณ รายละเอียดในการติดต่อมักจะอยู่ด้านหลังบัตรหรือในใบแจ้งยอดรายเดือนที่คุณได้รับ

ถาม: ฉันเชื่อว่ามีคนสมัครบัตรเครดิต Mastercard ในนามของฉัน ฉันควรทำอย่างไร

ตอบ: Mastercard ไม่ได้เป็นผู้ออกบัตรจึงไม่อาจบอกได้ว่ามีการเปิดบัญชีในนามของคุณหรือไม่ หากคุณทราบสถาบันการเงินที่มีการเปิดบัญชีดังกล่าว คุณควรติดต่อสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อยกเลิกบัญชีโดยทันที

ถาม: มีการละเมิด บัญชีของฉัน และฉันได้รับ บัตรใหม่ ฉันจะหา ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้อย่างไร

ตอบ: Mastercard ทราบดีถึงความกังวลใจและความระมัดระวังในการปกป้องการเงินของคุณ เรามีการดำเนินงานเรื่องการละเมิดบัตรอย่างจริงจังและทำงานร่วมกับหน่วยงานสืบสวนอย่างใกล้ชิด เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินของคุณสำหรับข้อมูลล่าสุด โดยทั่วไปจะมีหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าที่คุณสามารถติดต่อได้อยู่ที่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะรายงานการทุจริตฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบ: หากคุณมีข้อมูลติดต่อของผู้กระทำการทุจริตฉ้อโกงในบัญชี Mastercard โปรดติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือในการเข้าถึงสถาบันการเงินผู้เปิดบัญชี Mastercard ให้แก่คุณ

ถาม: ร้านค้าจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อใช้บัตร Mastercard หรือไม่

ตอบ: ร้านค้าอาจคิดค่าธรรมเนียมพิเศษจากลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเดบิต บัตรเติมเงิน หรือบัตรเครดิตในที่ที่กฎหมายอนุญาต ร้านค้าจะต้องเปิดเผยนโยบายด้านค่าธรรมเนียมพิเศษอย่างเด่นชัดที่จุดชำระเงิน รวมทั้งมีการระบุจำนวนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษอย่างชัดเจนในใบเสร็จด้วย

ถาม: มีคนโทรมาเพื่อเสนออัตราเรทที่ถูกกว่าบัตรมาสเตอร์การ์ดของฉัน แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการหลอกลวง ฉันควรทำอย่างไรดี?

ตอบ: โปรดทราบว่า Mastercard จะไม่พยายามติดต่อบุคคลเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หากคุณได้รับโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์ อีเมล ข้อความหรือคำขอทางโซเชียลมีเดียจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของมาสเตอร์การ์ด: ห้ามตอบกลับ

ผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดควรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่เสมอ และไม่ตอบสนองต่ออีเมลที่น่าสงสัยหรือข้อสงสัยอื่นๆ

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบฟิชชิ่งและเชื่อว่าข้อมูลบัญชีของคุณอาจถูกบุกรุก โปรดติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงินของคุณเพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถาม: ระบบการแปลงหมายเลขบัตร (Tokenization) คืออะไร

ตอบ: ระบบการแปลงหมายเลขบัตร เป็นกระบวนการเปลี่ยนหมายเลขบัญชีหลักของบัตร (Primary Account Number - PAN) หรือหมายเลข 16 หลักบนบัตรพลาสติก และแทนที่ด้วยหมายเลขบัตรใหม่ของคุณที่ไม่ซ้ำใคร หมายเลขใหม่นี้เรียกว่า "โทเค่น" (Token) ซึ่งจะใช้ในการทำธุรกรรม ณ จุดขายแบบเคลื่อนที่ และการซื้อ In-app หรือทางออนไลน์

ถาม: ระบบการแปลงหมายเลขบัตร มีประโยชน์อย่างไร

ตอบ: ระบบการแปลงหมายเลขบัตร ช่วยลดการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินดิจิทัล ด้วยการรวมองค์ประกอบเชิงพลวัตเข้าไปในแต่ละธุรกรรม เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบนี้จะประยุกต์ใช้ความปลอดภัยของชิป EMV เข้ากับการใช้ที่ปราศจากบัตร ซึ่งรวมถึงการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ตและการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือการสื่อสารไร้สายระยะสั้นต่างๆ

ร้านค้าได้รับประโยชน์จากธุรกรรมที่มีความปลอดภัยแน่นหนายิ่งขึ้น การชำระเงินที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนมีช่องทางการชำระเงินใหม่ๆ และวิธีการขายเพิ่มมากขึ้น

ถาม: ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ฉันสามารถดำเนินธุรกรรมกับอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม

ตอบ: เครื่องรับชำระเงินแบบ Contactless ในปัจจุบันรองรับธุรกรรมที่ผ่านระบบการแปลงหมายเลขบัตรได้ทั้งสิ้น โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม Mastercard นำเสนอทางเลือกของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการรับชำระเงินแบบ In-app ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า Digital Secure Remote Payment (DSRP) และในการใช้บริการ DSRP นี้ร้านค้าจะต้อง:

 • ติดต่อผู้รับบัตรให้แน่ใจว่าตนรองรับบริการ DSRP
 • รวมโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับระบบกระเป๋าเงินดิจิทัล

ถาม: Mastercard มีบทบาทอย่างไรในการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล

ตอบ: ระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบใหม่เชื่อมเข้ากับบริการ Mastercard Digital Enablement Service (MDES) ดังนั้น ผู้ออกบัตรที่เข้าร่วมในโปรแกรมจึงทำให้การชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่นับล้านๆ ชิ้นมีความปลอดภัยได้

ถาม: การชำระเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่เหล่านี้มีความสำคัญกับฉันอย่างไร

ตอบ: สำหรับทั้งผู้บริโภคและร้านค้า การซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน หรือบัตรธุรกิจขนาดเล็กของ Mastercard ที่แปลงหมายเลขบัตร โดยใช้ Android Pay, Samsung Pay หรือ Apple Pay ในสหรัฐอเมริกาได้มอบความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์อีกระดับให้กับธุรกรรมดิจิทัลของ Mastercard รวมทั้งเทคโนโลยีระบบการแปลงหมายเลขบัตรอันปลอดภัย

ถาม: แล้วระบบนี้จะส่งผลกระทบต่อวิธีที่ฉันใช้ระบุลูกค้ารายใหม่ หรือผู้ที่กลับมาซื้อซ้ำหรือไม่

ตอบ: ร้านค้าที่ใช้หมายเลขบัตรเพื่อระบุลูกค้า จะไม่สามารถระบุลูกค้าที่หวนกลับมาซื้อซ้ำได้ หากลูกค้าใช้โทเคนเป็นครั้งแรกซึ่งจะแสดงว่าเป็นหมายเลขบัตรใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้บัตรใบใหม่ซ้ำ ร้านค้าจะสามารถจดจำโทเคนซึ่งสัมพันธ์กับอุปกรณ์ของลูกค้าได้

ถาม: กระเป๋าเงินดิจิทัลรองรับโปรแกรมสร้างความภักดีของฉันหรือไม่

ตอบ: ระบบ Android Pay มีขั้นตอนให้คุณเพิ่มและใช้บัตรโปรแกรมสร้างความภักดีของร้านค้าได้ในระหว่างการชำระเงิน

ถาม: ฉันจะปฏิเสธการเรียกเก็บได้อย่างไร

ตอบ: โปรดติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตรให้แก่คุณ หากต้องการปฏิเสธการเรียกเก็บ มีเพียงผู้ออกบัตรของคุณเท่านั้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงสิทธิ์ของคุณในการโต้แย้ง ทั้งนี้ ขั้นตอนการโต้แย้งที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินผู้ออกบัตรหรือผู้ดำเนินธุรกรรมของ Mastercard  จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินจัดการข้อพิพาทกับผู้ถือบัตรและร้านค้าในลักษณะที่เป็นทางการ

ถาม: ฉันจะต้องติดต่อใคร หากไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

ตอบ:  หากคุณไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไว้ หรือหากได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ก่อนอื่นคุณควรติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อสินค้าเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้และคุณต้องการยกเลิกธุรกรรมของสินค้า คุณจะต้องติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตร Mastercard ให้กับคุณโดยตรง                             

โดยปกติหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อจะปรากฏอยู่ที่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันควรทำอย่างไรเมื่อได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ

ตอบ: หากคุณได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ โปรดติดต่อร้านค้าเพื่อแก้ไขความผิดพลาดนี้ก่อน แต่หากคุณและร้านค้าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และคุณต้องการรายงานเรื่องธุรกรรมที่มีการโต้แย้งนั้นๆ คุณจะต้องติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตร Mastercard ให้กับคุณโดยตรง 

โดยปกติหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อจะปรากฏอยู่ที่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะติดต่อขอเงินคืนจากธุรกิจที่ถูกฟ้องล้มละลายได้อย่างไร

ตอบ: หากคุณมีการใช้บัตร Mastercard ทำธุรกรรมการซื้อจากธุรกิจที่ถูกฟ้องล้มละลาย คุณสามารถยื่นการโต้แย้งธุรกรรมนั้นๆ กับสถาบันการเงินที่ออกบัตรให้กับคุณ โดยปกติหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อจะปรากฏอยู่ที่ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันควรทำอย่างไรหากสถาบันการเงินผู้ออกบัตร Mastercard ให้กับฉันแจ้งว่า Mastercard ปฏิเสธข้อพิพาทของฉัน

ตอบ: หากกรณีข้อพิพาทของคุณถูกปฏิเสธสถาบันการเงินที่ออกบัตร Mastercard ให้กับคุณจะชี้แจงเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบ โดยปกติหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อจะปรากฏอยู่ที่ด้านหลังบัตร

ถาม: ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมีคำถามนอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดบัญชีให้แก่คุณ เพราะสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณโดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้ในการติดต่อมักจะปรากฏอยู่ด้านหลังบัตร