คำถามที่พบบ่อย

Get Started

ถาม: ฉันจะสมัครบัตร Mastercard ได้อย่างไร

ตอบ: Mastercard ไม่ได้เป็น ผู้ออกบัตร ให้แก่ ผู้ใช้บัตร โดยตรง โปรดติดต่อ สถาบันการเงิน เพื่อสมัคร ผลิตภัณฑ์ของ Mastercard คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ สถาบันการเงิน ผู้ออกบัตร Mastercard

ถาม: ยังไม่พบ คำตอบ ที่ต้องการ ใช่ไหม

ตอบ: หากคุณ มีคำถาม นอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ที่เปิดบัญชี ให้แก่คุณ เพราะสถาบัน การเงินนั้นๆ จะมีข้อมูล สำหรับ บัญชีของคุณ โดยเฉพาะ โดยหมายเลข ฝ่ายบริการ ลูกค้าของ สถาบันการเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ มักจะอยู่ ด้านหลังบัตร

No FAQs are available
ถาม: ฉันสามารถจ่ายให้ผู้เรียกเก็บเงินที่รับมาสเตอร์การ์ด ผ่านเว็บไซต์นี้โดยตรงได้หรือไม่

ตอบ: คุณไม่สามารถชำระผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินจากเว็บไซต์ของผู้เรียกเก็บเงิน

ถาม: ฉันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตร Mastercard หรือไม่

ตอบ: Mastercard ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน และแม้ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมจากลูกค้า แต่คุณควรสอบถามผู้ให้บริการของคุณว่าคิดค่าธรรมเนียมหรือมีข้อจำกัดอื่นใดที่เกี่ยวกับการชำระด้วยบัตร Mastercard หรือไม่

ถาม: ฉันจะชำระเงินด้วยบัตร Mastercard อย่างไร

ตอบ: โปรดติดต่อผู้เรียกเก็บเงินเพื่อทำการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียกเก็บเงินหลายรายมีช่องทางชำระเงินทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์

ถาม: ฉันสามารถชำระเงินอัตโนมัติได้กี่ครั้ง และการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด

ตอบ: การชำระเงินอัตโนมัติเป็นการตกลงของคุณกับผู้เรียกเก็บเงินหรือผู้ให้บริการที่คุณเลือก ดังนั้นคุณจะต้องติดต่อกับผู้เรียกเก็บเงินรายนั้นๆ โดยตรง เพื่อกำหนดจำนวนเงินและช่วงเวลาในการชำระเงิน ซึ่งผู้เรียกเก็บเงินแต่ละรายจะมีขั้นตอนการชำระเงินอัตโนมัติแตกต่างกันไป

ถาม: Mastercard จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บัตรเพื่อชำระเงินอัตโนมัติหรือไม่

ตอบ: Mastercard ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บัตรเพื่อชำระเงินอัตโนมัติ  แต่คุณอาจถูกจำกัดการตัดเงินจากบัญชี Mastercard หากยอดชำระเกินวงเงินที่มีอยู่

ถาม: ใครเป็นผู้ออกบัตรให้กับฉัน

ตอบ: ข้อมูลการติดต่อผู้ออกบัตรจะอยู่ที่ด้านหลังบัตร Mastercard ของคุณรวมทั้งในใบแจ้งยอด

ถาม: บัตรใบไหนที่ใช้ชำระเงินได้

ตอบ: ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่มีโลโก้ Mastercard สามารถใช้ชำระเงินได้ เราขอแนะนำให้คุณสอบถามผู้เรียกเก็บเงินแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารับชำระผ่านบัตร 

ถาม: การชำระเงินอัตโนมัติคืออะไร

ตอบ: การชำระเงินอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการชำระล่าช้า โดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการที่คุณระบุไว้ตัดเงินจากบัญชี Mastercard ของคุณอย่างสม่ำเสมอ

ถาม: การชำระเงินแบบกำหนดเอง (Manual Bill Payment) คืออะไร

ตอบ: การชำระเงินแบบกำหนดเองมอบอิสระในการระบุจำนวนเงินและวันชำระ โดยคุณเป็นผู้เริ่มกระบวนการชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระในแต่ละรอบบิล  

ถาม: ถ้าฉันเริ่มชำระเงินอัตโนมัติ ฉันจะยังได้รับใบแจ้งหนี้อีกหรือไม่

ตอบ: การชำระเงินอัตโนมัติเป็นการตกลงของคุณกับผู้เรียกเก็บเงินหรือผู้ให้บริการที่คุณเลือก ดังนั้นคุณจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการเหล่านี้โดยตรง (ทางโทรศัพท์หรือออนไลน์) เพื่อกำหนดจำนวนเงินและเวลาชำระ ผู้เรียกเก็บเงินส่วนใหญ่จะยังคงส่งใบแจ้งหนี้ให้ทราบยอดเงินทั้งหมดที่พวกเขาจะตัดจากบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการบางรายอาจให้คุณเลือกระหว่างการรับใบแจ้งหนี้ออนไลน์หรือไม่รับก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณจะต้องระบุขณะที่คุณเริ่มดำเนินการขอชำระเงินอัตโนมัติ 

ถาม: ข้อมูลอะไรบ้างที่ผู้ให้บริการ/ผู้เรียกเก็บเงินต้องการ

ตอบ: การชำระเงินอัตโนมัติเป็นการตกลงของคุณกับผู้เรียกเก็บเงินหรือผู้ให้บริการที่คุณเลือก ดังนั้นคุณจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการเหล่านี้โดยตรง เพื่อกำหนดจำนวนเงินและเวลาชำระ                                

โดยทั่วไป ผู้เรียกเก็บเงินจะขอหมายเลขบัญชี Mastercard ของคุณรวมทั้งวันหมดอายุ สำหรับการชำระเงินอัตโนมัติ ผู้เรียกเก็บเงินอาจขอทราบจำนวนเงินที่จะอนุญาตให้ตัดโดยอัตโนมัติ รวมทั้งวันชำระในแต่ละเดือน

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการ/ผู้เรียกเก็บเงินบางรายอาจไม่อนุญาตให้คุณเลือกวันชำระเงิน หรืออาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ลายเซ็นของคุณ

ถาม: หากข้อมูลบัญชี Mastercard ของฉันมีการเปลี่ยนแปลง ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ข้อมูลบัญชี Mastercard ของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากบัตรหาย ถูกขโมย เปลี่ยนวันหมดอายุ หรืออัพเกรดบัตร  ดังนั้น เพื่อการใช้บริการอย่างไม่สะดุด คุณควรติดต่อผู้เรียกเก็บเงินแต่ละรายเพื่อแจ้งข้อมูลบัญชีใหม่ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณบันทึกรายชื่อผู้เรียกเก็บเงินที่มีการชำระอัตโนมัติไว้เพื่อสะดวกในการแก้ไขข้อมูล

ถาม: หากฉัน ต้องการหยุด การชำระเงิน อัตโนมัติ ต้องทำ อย่างไร

ตอบ: โปรดติดต่อ ผู้เรียกเก็บเงิน ที่คุณแจ้ง ชำระเงิน อัตโนมัติไว้ และปฏิบัติ ตามขั้นตอน ที่ระบุ เพื่อยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วิธีการ ชำระเงิน

ถาม: หากฉัน ไม่เห็นด้วย กับจำนวนเงิน ที่ต้องชำระ ให้กับ ผู้เรียกเก็บเงิน/ ผู้ให้บริการ ที่ปรากฏใน ใบแจ้งยอด Mastercard ฉันต้อง ทำอย่างไร

ตอบ: คุณควร ตรวจสอบ ใบแจ้งหนี้ การใช้บัตร Mastercard ไม่ว่าจะแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือกระดาษ จากผู้เรียกเก็บเงิน ทุกครั้ง ก่อนชำระเงิน อย่างไรก็ตาม หากมี ข้อผิดพลาด หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับรายการ ที่เรียกเก็บ โปรดติดต่อ ผู้เรียกเก็บเงิน ของคุณ ในทันที เพื่อแก้ไข รายการที่ ไม่ถูกต้อง ในฐานะผู้ถือบัตร Mastercard คุณไม่ต้อง รับผิดชอบ ต่อรายการ เรียกเก็บที่คุณ ไม่ได้ยินยอม ดูข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การคุ้มครอง ภาระความรับผิด* ทั้งนี้อาจมี ข้อยกเว้น

ถาม: การชำระเงิน ผ่านบัตร Mastercard มีข้อดี อย่างไร

ตอบ: การใช้บัตร Mastercard เป็นวิธีที่ สะดวกและ รวดเร็วกว่า การเขียนเช็ค คุณสามารถ ชำระได้ ทุกที่ทุกเวลา ทั่วโลก การเรียกเก็บ จะปรากฏใน ใบแจ้งยอด รายเดือน ของคุณ ดังนั้นการ ชำระผ่านบัตร จึงง่ายและ มีประสิทธิภาพ ในการ จัดระเบียบ และติดตาม การใช้จ่าย ของคุณ นอกจากนี้ การชำระเงิน อัตโนมัติ ยังทำให้คุณ ไม่ต้องกังวล กับการพลาด การชำระเงิน หรือการจ่าย ค่าธรรมเนียม จากการ ชำระล่าช้า อีกต่อไป และยังสามารถ แลกคะแนน เพื่อรับ ของรางวัล อีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ประเภทของ บัตรที่ใช้

No FAQs are available
คำถาม: มีปัญหาการเข้าสู่ mastercard.com

คำตอบ: ให้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:

 • Google Chrome (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Firefox (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Internet Explorer (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Safari (เวอร์ชันล่าสุด)
 • Edge (เวอร์ชันล่าสุด)

หากคุณพบปัญหาในการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ กรุณาลองสลับเบราว์เซอร์หรืออัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

No FAQs are available
ถาม: สิทธิประโยชน์ และประกันภัย อะไรบ้าง ที่ฉันจะ ได้รับจาก บัตร Mastercard โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ

ตอบ:     บัตร Mastercard     มาพร้อม    คุณสมบัติและ    สิทธิประโยชน์    มากมาย        แตกต่างกันไป    ตามบัตร    ที่คุณใช้       โปรดติดต่อ    ธนาคาร    ผู้ออกบัตร    สำหรับข้อมูล    เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตร

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสินค้า ที่ซื้อผ่าน บัตร Mastercard สูญหาย

ตอบ:     หากสินค้า    ที่คุณชำระ    เต็มจำนวน    ผ่านบัตร     Mastercard     สูญหาย       คุณอาจได้รับ    สินค้าทดแทน    หรือการชำระ    เงินคืน       โดยบัตร     Mastercard     มีคุณสมบัติและ    สิทธิประโยชน์    มากมาย     แตกต่างกันไป    ตามบัตร    ที่คุณใช้       โปรดติดต่อ    ธนาคารผู้ออกบัตร    สำหรับข้อมูล    เพิ่มเติม

ถาม: ฉันจะทราบ ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ ของบัตร ที่ถืออยู่ ได้อย่างไร

ตอบ:     บัตร Mastercard     มาพร้อม    คุณสมบัติและ    สิทธิประโยชน์    มากมาย     แตกต่างกันไป    ตามบัตร    ที่คุณใช้       โปรดติดต่อ    ธนาคารผู้ออกบัตร    สำหรับข้อมูล    เพิ่มเติม    เกี่ยวกับ    สิทธิประโยชน์    ของบัตร

ถาม: ยังไม่พบ คำตอบ ที่ต้องการ ใช่ไหม

ตอบ:     หากคุณมี    คำถาม    นอกเหนือจากนี้       เราขอแนะนำ    ให้คุณติดต่อ    สถาบันการเงิน    ที่เปิดบัญชี    ให้แก่คุณ    เพราะสถาบัน    การเงินนั้นๆ     จะมีข้อมูล    สำหรับบัญชี    ของคุณ    โดยเฉพาะ        โดยหมายเลข    ฝ่ายบริการ    ลูกค้าของ    สถาบันการเงิน    ที่ใช้ใน    การติดต่อ    มักจะอยู่    ด้านหลังบัตร

No FAQs are available
ถาม: ฉันจะได้ รายชื่อของ ร้านค้า ที่รุกล้ำ บัญชีบัตร ของฉัน ได้อย่างไร

ตอบ:     Mastercard     ทราบดีถึง    ความกังวลใจ    และความ    ระมัดระวัง    ของคุณ    ที่ต้องการ    ปกป้องการเงิน    เกี่ยวกับ    บัตรเครดิต    รวมทั้ง    การละเมิด    บัญชีบัตร    ที่ส่งผล    กระทบต่อคุณ    โดยตรง       เราจึง    ดำเนินการ    เรื่องการ    ละเมิดบัตร    อย่างจริงจัง    และทำงาน    ร่วมกับ    หน่วยงานด้าน    การสืบสวน    อย่างใกล้ชิด        นอกจากนี้     Mastercard     ยังเพิ่ม    บทลงโทษ    ผู้ประมวลผล        เพื่อให้    มั่นใจว่า    บริษัทเหล่านี้    จะระมัดระวัง    และใส่ใจ    ปกป้องข้อมูล    ของผู้ถือบัตร    อย่างดีที่สุด                                                                                                                            

กรณีที่    ไม่สามารถ    ระบุได้ว่า    ธุรกรรม    ที่ร้านค้าใด    ที่มีการ    ละเมิดบัตร     Mastercard     เนื่องจาก    โดยปกติเราจะ    ไม่ได้รับ    ข้อมูลเหล่านี้        เราขอแนะนำ    ให้คุณติดต่อ    สถาบันการเงิน    ผู้ออกบัตร     Mastercard     ให้กับคุณ    เพื่อแจ้ง    ข้อมูลล่าสุด    ให้คุณทราบ        โดยทั่วไป    จะมีหมายเลข    ฝ่ายบริการ    ลูกค้า    ที่คุณสามารถ    ติดต่อได้    อยู่ที่    ด้านหลังบัตร

No FAQs are available
ถาม: การเบิกเงินสด เมื่อซื้อสินค้า เป็นอย่างไร

ตอบ: การเบิกเงินสด เมื่อซื้อสินค้า คือบริการจาก ผู้ค้าปลีก บางราย ที่อนุญาต ให้ลูกค้า เบิกเงิน ออกจาก บัตรเดบิต ของตนเอง ได้เมื่อมี การซื้อสินค้า

ถาม: บริการนี้มี ค่าธรรมเนียม หรือไม่

ตอบ: แม้ว่า โดยส่วนใหญ่ จะไม่คิด ค่าบริการ แต่อาจมี ผู้ค้าปลีก บางรายคิด ค่าธรรมเนียม

ถาม: การเบิกเงินสด เมื่อซื้อสินค้า มีข้อดี อย่างไร

ตอบ: การเบิกเงินสด เมื่อซื้อสินค้า เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สำหรับคุณ ในการนำ เงินสด ออกจากบัญชี เพื่อซื้อสินค้า ช่วยให้คุณ ประหยัดเวลา หาเครื่อง เอทีเอ็ม และส่วนมากจะ ไม่คิด ค่าธรรมเนียม ใดๆ ในขณะที่ คุณอาจต้อง เสียค่า ธรรมเนียม ที่เครื่อง เอทีเอ็ม

ถาม: จำกัดวงเงิน ในการเบิก หรือไม่

ตอบ: จำนวนเงิน ที่เบิกได้ อาจต่างกันไป ตามร้านค้า และเงินที่ ร้านค้าพร้อม ให้บริการ ในขณะนั้น หากมี ข้อสงสัย เกี่ยวกับ จำนวนเงิน ที่สามารถ เบิกได้ โปรดสอบถาม ร้านค้าโดยตรง นอกจากนี้ การเบิกเงินสด ขณะซื้อสินค้า ขึ้นอยู่กับ จำนวนเงิน ในบัญชี ที่เชื่อมโยง กับบัตรเดบิต ของคุณด้วย

No FAQs are available
ถาม: บัตรชิป EMV คืออะไร และเทคโนโลยีนี้ มีส่วนช่วย สนับสนุน ธุรกิจของฉัน อย่างไร

ตอบ: บัตรชิป EMV คือบัตรที่มี ชิปคอมพิวเตอร์ ฝังอยู่ในบัตร ง่ายต่อ การใช้งาน และเป็นที่ ยอมรับอย่าง กว้างขวาง ทั้งยังเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ให้แก่ ผู้ถือบัตร นอกจากนี้ บัตรชิป EMV ยังทำให้ สามารถติดตาม การซื้อสินค้า และมอบโอกาส ทางการ ตลาดต่างๆ ให้แก่ ผู้ค้าปลีก และผู้ให้บริการ

ถาม: บัตรชิป คืออะไร

ตอบ: บัตรชิป เหมือนบัตร ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไป เพียงแต่มี ไมโครชิป ฝังอยู่ โดยชิปจะ บรรจุข้อมูลที่ เข้ารหัสไว้ ทำให้บัตร ยากต่อการ ลอกเลียน หรือปลอมแปลง นอกจากนี้ บัตรชิป จะมีแถบ แม่เหล็กด้านหลัง คุณจึงยังคง ใช้บัตร ต่อไปได้ แม้ร้านค้า จะอยู่ในช่วง ของการเปลี่ยน ไปใช้เครื่อง รับชำระเงิน รุ่นใหม่ที่ รองรับชิป

ถาม: ชิปมี ประโยชน์ อย่างไร

ตอบ: ไมโครชิป ที่ฝังอยู่ ในบัตร มอบคุณสมบัติ ด้านความ ปลอดภัย ที่แข็งแกร่ง รวมทั้ง ความสามารถอื่นๆ ที่บัตร แถบแม่เหล็ก รุ่นเดิม ทำไม่ได้ และบัตรชิป ยังยากต่อ การปลอมแปลง อีกด้วย

ถาม: ฉันต้อง ติดต่อใคร หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ: โปรดติดต่อ สถาบันการเงิน ของคุณ หากต้องการ ทราบข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บัตรชิป ของคุณ

ถาม: ชิปทำงาน อย่างไร

ตอบ: ไม่ว่าคุณ จะสอด หรือแตะบัตร ที่เครื่องรับ ชำระเงินก็ตาม ชิปจะสื่อสาร กับเครื่อง เพื่อระบุว่า บัตรใบนี้ เป็นบัตรแท้ หรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องรับ ชำระเงิน จะบอกให้ คุณใส่หมายเลข PIN เพื่อยืนยัน ตัวตนของคุณ และเมื่อ หมายเลขถูกต้อง ธุรกรรมของคุณ จึงจะเสร็จ สมบูรณ์

ถาม: ฉันจะทราบ ได้อย่างไร ว่าบัตรชิป ของฉัน เป็นบัตร Mastercard Contactless

ตอบ: บัตรที่ใช้งาน แบบแตะได้นั้น จะมีคำว่า "Contactless" และอาจมี สัญลักษณ์ contactless อยู่บนบัตรด้วย คุณสามารถ แตะเพื่อ ชำระเงิน ที่เครื่อง ณ ร้านค้า ที่มีคำว่า "Contactless" หรือเครื่องหมายนี้ :                             

หากเครื่องรับ ชำระเงิน ที่ร้านค้า ไม่รองรับ เทคโนโลยีนี้ คุณจะต้อง สอดบัตรชิป ในเครื่องรับ ชำระเงิน ของร้านค้า และใส่ หมายเลข PIN ของคุณ

ถาม: ทำไม บัตรเครดิต ของฉัน ถึงมี หมายเลข PIN

ตอบ: บัตรเครดิต ของคุณมี หมายเลข PIN เพื่อประสิทธิภาพ ด้านความ ปลอดภัย เพราะการใส่ หมายเลข PIN เป็นการ ยืนยันตัวตน ว่าคุณคือ ผู้ใช้บัตร ที่ได้รับ การยินยอม ทั้งนี้ คุณไม่ต้อง เสียค่า ธรรมเนียม ในการใช้ หมายเลข PIN เว้นเสียแต่ คุณจะใช้ บัตรเครดิต เบิกถอนเงินสด ที่เครื่อง เอทีเอ็ม

No FAQs are available
ถาม: บัตร Mastercard Contactless คืออะไร

ตอบ: บัตร Mastercard Contactless เปรียบเสมือนการที่คุณมีเงินปลีกพอดีสำหรับทุกที่ที่คุณไป เพียงแตะบัตร, Key Fob (อุปกรณ์ชำระเงินพ่วงกับกุญแจ), หรือสมาร์ตโฟน คุณก็สามารถชำระเงินได้

ถาม: ทำไมถึงควรใช้ระบบ Contactless

ตอบ: การชำระเงินแบบ Contactless มีประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้    

 •  คุณจะเสมือนมีเงินปลีกพอดีสำหรับทุกที่ที่คุณไป จึงไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเตรียมเงินสดหรือเหรียญ      
 •  การควบคุมอยู่ในมือคุณอย่างแท้จริง เพราะบัตรหรืออุปกรณ์ Contactless จะอยู่ในมือของคุณขณะชำระเงิน               
 •  คุณสามารถเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าทั้งหมดได้ดีกว่าการใช้เงินสด         
 •  เป็นวิธีที่รวดเร็วและเหมาะกับที่ที่ต้องชำระเงินให้รวดเร็ว เช่น สนามกีฬา ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด หรือปั๊มน้ำมัน  
ถาม: ฉันจะชำระเงินแบบ Contactless ได้ที่ใดบ้าง

ตอบ: คุณสามารถแตะบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ Contactless ที่จุดชำระเงิน เช่น ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา สนามกีฬา เป็นต้น                                           

แม้จะไม่พบเห็นสัญลักษณ์ดังกล่าว คุณก็ยังสามารถใช้บัตร Contactless ของคุณได้โดยการสอดหรือรูดบัตรชิปของคุณที่เครื่องรับชำระเงิน                                                                                                                        

ถาม: ฉันจะใช้บัตร Mastercard Contactless ชำระเงินได้อย่างไร

ตอบ: คุณทำการชำระเงินได้ เพียงแตะบัตร Mastercard Contactless Key Fob หรือสมาร์ตโฟน ที่เครื่องรับชำระเงินของร้านค้า ซึ่งรองรับระบบ Contactless

ถาม: ฉันจะใช้บัตรหรืออุปกรณ์ระบบ Contactless ที่เครื่องชำระเงินที่ไม่มีสัญลักษณ์ Contactless ได้หรือไม่

ตอบ: นอกจากจะชำระเงินแบบ Contactless ที่เครื่องรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์นี้ได้แล้ว คุณยังใช้บัตร Contactless กับเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กด้วยการรูดบัตรได้อีกด้วย แต่คุณจะไม่สามารถใช้ Key Fob หรือสมาร์ตโฟน เพื่อชำระเงินแบบ Contactless กับเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กได้  

ถาม: ในการ " แตะ" บัตรนั้น บัตรจะต้องเข้าใกล้เครื่องอ่านที่จุดชำระเงินเพียงใด

ตอบ: โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณแตะบัตร/อุปกรณ์ที่จุดชำระเงิน บัตรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ จะต้องอยู่ห่างจากสัญลักษณ์ Contactless บนเครื่องรับชำระเงินที่เคาน์เตอร์ประมาณ 1-2 นิ้ว หากคุณมีบัตร Contactless มากกว่าหนึ่งใบในกระเป๋าสตางค์ คุณควรนำบัตรใบที่คุณต้องการใช้ชำระออกมาเพื่อแตะ แทนการแตะกระเป๋าสตางค์ทั้งใบที่เครื่องอ่าน

ถาม: ใบแจ้งยอดรายเดือนจะแสดงการซื้อเหล่านี้อย่างไร

ตอบ: การซื้อสินค้าโดยจ่ายแบบ Contactless จะปรากฏในใบแจ้งยอดเช่นเดียวกับการซื้อผ่านบัตรทั่วไปของคุณ

ถาม: ระบบ Contactless มีวิธีการทำงานอย่างไร

ตอบ: ระบบ Contactless ใช้ชิปคอมพิวเตอร์และสายอากาศความถี่วิทยุที่ฝังอยู่ หลังจากที่คุณแตะบัตรหรืออุปกรณ์ Contactless ที่จุดชำระเงิน รายละเอียดการชำระเงินจะถูกส่งแบบไร้สายไปยังเครือข่าย Mastercard หากใช้โทรศัพท์มือถือ ทันทีที่คุณแตะบัตร คุณจะได้รับการยืนยันการชำระเงิน

ถาม: Key Fob หรือ Tag ชำระเงิน คืออะไร

ตอบ: Key Fob หรือ Tag ชำระเงิน คืออุปกรณ์ Contactless แบบพิเศษที่ใส่ไว้ในพวงกุญแจได้ บางครั้งผู้ออกบัตรจะให้อุปกรณ์เหล่านี้ควบคู่มากับบัตรพลาสติก Mastercard ใบหลักของคุณด้วย

ถาม: ฉันจำเป็นต้องดูแลอุปกรณ์หรือบัตร Mastercard Contactless เป็นพิเศษหรือไม่

ตอบ: อุปกรณ์หรือบัตร Mastercard Contactless มีวิธีการดูแลเช่นเดียวกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงินทั่วไป โดยเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยเสมอพร้อมทั้งจดบันทึกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ ของบัตรทุกใบไว้

ถาม: ใช้แบตเตอรี่หรือไม่

ตอบ: บัตรหรืออุปกรณ์ Contactless ไม่ใช้แบตเตอรี่

ถาม: ฉันต้อง เปิด/ปิด อุปกรณ์ ด้วยหรือไม่

ตอบ:  คุณควร  เปิด/ปิด โทรศัพท์มือถือ   ที่รองรับระบบ  Contactless   ส่วนบัตรหรือ  Fob ระบบ   Contactless   จะเปิดพร้อมใช้   ตลอดเวลา       อยู่แล้ว

ถาม: แล้วปลอดภัย หรือไม่

ตอบ:  การชำระเงิน   แบบ Contactless   มีการเข้ารหัส   ที่แน่นหนา   พร้อมการ  คุ้มครองภาระ  ความรับผิด   จึงมีความ  ปลอดภัย เช่นเดียวกับ     บัตรใบอื่น  ของคุณ       

 •  อยู่ใน  ความควบคุม ตลอดเวลา  เพราะบัตรหรือ  อุปกรณ์  ที่รองรับระบบ  Contactless  จะไม่ห่างมือ ของคุณ  ขณะชำระเงิน                  
 •  ไม่มี  การชำระเงิน   ผิดพลาด  เพราะบัตรหรือ   อุปกรณ์  ที่รองรับระบบ  Contactless  จะทำงาน   ก็   ต่อเมื่อ  อยู่ใกล้กับ  เครื่องอ่านที่  จุดชำระเงิน  เท่านั้น  
 •  ไม่ถูก   เรียกเก็บซ้ำซ้อน   แม้จะเผลอ  แตะบัตร/   อุปกรณ์   มากกว่า  หนึ่งครั้ง  ที่จุดชำระเงิน  คุณก็  ชำระ   ค่าสินค้า   เพียงครั้งเดียว
ถาม: เหตุใดจึง ไม่ต้องใช้ ลายเซ็น

ตอบ:  การจ่ายระบบ  Contactless   มีความสะดวก  และง่ายเหมือน  ใช้เงินสด   คุณไม่จำเป็น   ต้องเซ็นชื่อ   สำหรับยอดซื้อ   จำนวนน้อย        ($50   หรือต่ำกว่า)   อย่างไรก็ตาม   ยอดซื้อ  สูงกว่า $50   มักจะต้อง  ใช้ลายเซ็น   หรือใส่  หมายเลข PIN   เพื่อความ   ปลอดภัย       ของลูกค้า 

ถาม: ฉันต้อง ทำอย่างไร เมื่อบัตรหรือ อุปกรณ์ Contactless ของฉัน สูญหายหรือ ถูกขโมย

ตอบ:  หากบัตร  ของคุณ  สูญหายหรือ  สงสัยว่า  มีรายการ  ใช้บัตรที่คุณ  ไม่ได้อนุมัติ  เกิดขึ้นกับ  บัญชีของคุณ   โปรดติดต่อ  สถาบันการเงิน     ผู้ออกบัตร   ให้ทราบ  ทันที

ถาม: ฉันต้องการ ถอนรายชื่อ ออกจากสถานที่ ที่รับระบบ Contactless ฉันควร ติดต่อใคร

ตอบ:       ร้านค้าที่      ไม่ประสงค์      จะอยู่ใน      รายชื่อดังกล่าว      โปรดติดต่อ       Location Services       Call Center       และส่งเอกสาร      ดังต่อไปนี้ 

 •  ตัวแทนร้านค้า       หรือชื่อที่ใช้      ในการติดต่อ  
 • ชื่อธุรกิจ       (เช่น ชื่อ       "ทำธุรกิจ      ในนาม")  
 • ที่ตั้งหรือ      ที่อยู่ของ      ธุรกิจที่ต้องการ      ออกจากรายชื่อ      (หนึ่งแห่ง      หรือมากกว่า) 
 •  หมายเลข      โทรศัพท์      หรือที่อยู่      อีเมล์      เพื่อการ      โทรศัพท์ยืนยัน  

 Location Services  Call Center

location_services@mastercard.com

1-636-722-4050 (ที่ตั้งอื่น)

ถาม: ยังไม่พบ คำตอบที่ ต้องการ ใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมี คำถามนอกเหนือ จากนี้ เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ที่เปิดบัญชี ให้แก่คุณ เพราะสถาบัน การเงินนั้นๆ จะมีข้อมูล สำหรับบัญชี ของคุณ โดยเฉพาะ โดยหมายเลข ฝ่ายบริการ ลูกค้าของ สถาบันการเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ มักจะอยู่ ด้านหลังบัตร

ถาม: ธุรกรรมที่ "ไม่ได้รับ การยืนยัน" เปลี่ยนแปลง การรับประกัน การชำระเงิน ของร้านค้า ได้อย่างไร

ตอบ: การใช้ Mastercard ระบบ Contactless ไม่ได้เปลี่ยนแปลง การรับประกัน การชำระ ค่าสินค้าของ ร้านค้า แต่อย่างใด ข้อกำหนด ต่างๆ ที่มีอยู่ ในประเภท ผลิตภัณฑ์/ ร้านค้า ซึ่งมีการทำ ธุรกรรมนั้น จะยังอยู่ คงเดิม เมื่อมีการใช้ เทคโนโลยี Contactless

ถาม: มีค่าใช้จ่าย ใดๆ หรือไม่

ตอบ: การรับ ชำระเงินระบบ Contactless ร้านค้าอาจ เลือกใช้เฉพาะ เครื่องอ่านบัตร แบบ Plug-in หรือเครื่องอ่านบัตร ใหม่ทั้งระบบ โดยราคาจะ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ วิธีที่เลือกใช้

ถาม: ระบบ Contactless ใช้เทคโนโลยี ประเภทใด

ตอบ: เพื่อให้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์หลัก ในการสร้าง ระบบการ ชำระเงิน ที่สามารถ ใช้ร่วมกัน ได้ทั่วโลก Mastercard แบบ Contactless จึงได้รับ การพัฒนาขึ้น บนคลื่นความถี่ วิทยุ - ISO 14443 ซึ่งเป็น มาตรฐาน ของอุตสาหกรรม

ถาม: ร้านค้า ประเภทใด ที่ได้รับ ประโยชน์สูงสุด จาก Mastercard แบบContactless

ตอบ: Mastercard แบบ Contactless เป็นทางเลือก ที่ดีเยี่ยม ในสถานที่ที่ ต้องการความ สะดวกรวดเร็ว และมีการ ใช้เงินสด เป็นหลัก เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านฟาสฟู้ด ร้าน Drive-Thrus ร้านสะดวกซื้อ เครื่องจำหน่าย สินค้าแบบ หยอดเหรียญ ด่านเก็บ ค่าธรรมเนียม รถแท็กซี่ และบริการ ที่จอดรถ เป็นต้น

No FAQs are available
ถาม: ฉันจะหา ข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ไหน

ตอบ: เพื่ออำนวย ความสะดวก ในการเข้าถึง ข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยน Mastercard ได้สร้าง เครื่องมือ ที่อ้างอิงจาก หลากหลายแหล่ง ในตลาด (Bloomberg, Reuters, Central Banks เป็นต้น)

คลิกที่นี่ เพื่อไปที่ เครื่องมือแปลง สกุลเงิน (Currency Conversion Tool) ของเรา

ถาม: อัตราแลกเปลี่ยน ในที่ตั้ง ที่ฉันกำลัง เดินทางไป เป็นอย่างไร

ตอบ: หากคุณ ต้องการทราบ อัตราแลกเปลี่ยน ล่าสุด ในที่ตั้ง ที่กำลังจะไป โปรดดู อัตราแลกเปลี่ยน ล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ของเรา

ถาม: การแปลง สกุลเงิน จะมีการ เรียกเก็บจาก บัญชีของฉัน อย่างไร

ตอบ: เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ผู้ออกบัตร ให้กับคุณ เพื่อระบุ ค่าใช้จ่าย ของการแปลง สกุลเงิน ที่ใช้กับ ธุรกรรมใน ต่างที่ตั้ง โดยหมายเลข ฝ่ายบริการลูกค้า จะปรากฏอยู่ ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันซื้อสินค้า ในสกุลเงิน ท้องถิ่น ของฉัน เหตุใดฉัน จึงต้องจ่าย ค่าธรรมเนียม การแปลง สกุลเงิน

ตอบ: เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ผู้ออกบัตร ให้กับคุณ เพื่อระบุ ค่าใช้จ่าย ของการแปลง สกุลเงิน ที่ใช้กับ ธุรกรรมใน ต่างที่ตั้ง โดยหมายเลข ฝ่ายบริการลูกค้า จะปรากฏอยู่ ด้านหลังบัตร

ถาม: ยังไม่พบ คำตอบที่ ต้องการ ใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมี คำถาม นอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ที่เปิดบัญชี ให้แก่คุณ เพราะสถาบัน การเงินนั้นๆ จะมีข้อมูล สำหรับบัญชี ของคุณ โดยเฉพาะ โดยหมายเลข ฝ่ายบริการลูกค้า ของสถาบัน การเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ มักจะปรากฏ อยู่ด้านหลัง บัตร

No FAQs are available
ถาม: ฉันจะ เริ่มรับบัตร Mastercard ได้อย่างไร

ตอบ: เริ่มรับบัตร ได้ง่ายๆ โดยติดต่อ ผู้รับบัตร หรือผู้ให้บริการ ช่องทาง ชำระเงิน เพื่อสมัคร เปิดบัญชีร้านค้า กับธนาคาร หรือหนึ่งใน ตัวแทนของ ธนาคาร

ถาม: ฉันจะรับ ชำระเงิน พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้อย่างไร

ตอบ: มีผู้ให้ บริการด้าน การชำระเงิน มากมาย ที่ช่วยคุณ รับชำระเงิน พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือ ในการสร้าง เว็บไซต์ เพิ่มฟังก์ชัน ตะกร้าช้อปปิ้ง และเสริมความ ปลอดภัย ให้กับการ ทำธุรกรรม และเว็บไซต์ ของคุณ

ถาม: ฉันจะ ดาวน์โหลด เครื่องหมาย ตราสินค้า Mastercard มาใช้ใน เว็บไซต์ของฉัน ได้อย่างไร

ตอบ: คุณสามารถ ดาวน์โหลด สัญลักษณ์ Mastercard ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ Mastercard Brand Center

ถาม: ยังไม่พบ คำตอบ ที่ต้องการ ใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมี คำถามนอกเหนือ จากนี้ เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ที่เปิดบัญชี ให้แก่คุณ เพราะสถาบัน การเงินนั้นๆ จะมีข้อมูล สำหรับบัญชี ของคุณ โดยเฉพาะ โดยหมายเลข ฝ่ายบริการลูกค้า ของสถาบัน การเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ มักจะ ปรากฏอยู่ ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะ สมัครบัตร Mastercard ได้อย่างไร

ตอบ:      หากคุณมี     บัญชีเงินฝาก     กับธนาคาร     หรือเครดิต     ยูเนี่ยนแล้ว         ลองติดต่อ     สถาบันนั้นๆ      ก่อนว่า     พวกเขาสามารถ     ออกบัตร      Mastercard      ให้คุณ     ได้หรือไม่         หากขณะนี้     คุณยังไม่ได้     ติดต่อกับ     สถาบันการเงิน     ใดๆ หรือ     ต้องการ     รับข้อเสนอ     ที่หลากหลาย     จากผู้ออกบัตร     ต่างๆ      โปรดคลิกที่นี่

ถาม: มีโปรแกรม ช่วยสร้างธุรกิจ ให้เติบโต หรือไม่

ตอบ: Mastercard มีโปรแกรม ที่ออกแบบมา เพื่อเสริมสร้าง การเติบโต ของธุรกิจ หลากหลาย ประเภท

ถาม: การชำระเงิน มีกระบวนการ ทำงาน อย่างไร

ตอบ: เรามาดู กระบวนการ ชำระเงินกัน

ถาม: การรับบัตร Mastercard มีประโยชน์ อย่างไร

ตอบ: ไม่ว่าคุณ จะเป็น ธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจ ที่ก่อตั้งมา ยาวนานแล้ว ก็ตาม การรับบัตร จะส่งผลดี ต่อการเพิ่ม ผลกำไร ของคุณ และนี่เป็น เพียงตัวอย่าง ของประโยชน์ ที่คุณจะ ได้รับ

 •  ยอดขาย     เพิ่มขึ้น  

  ผู้บริโภค จะใช้จ่าย มากขึ้น เมื่อไม่ถูก จำกัดด้วย เงินสดในมือ คุณจะ เห็นว่ามี การซื้อสินค้า ที่มีมูลค่าสูง และสินค้า ที่มีลักษณะ เฉพาะ เพิ่มขึ้น และลูกค้า ก็มาที่ร้าน ของคุณ บ่อยยิ่งขึ้น

 • ความพึงพอใจ ของลูกค้า เพิ่มขึ้น

 ลูกค้าของคุณ จะชื่นชอบ ที่คุณมอบ ความยืดหยุ่น ในการ ชำระเงิน ให้พวกเขา ได้เลือก วิธีการจ่าย ได้ตามต้องการ รวมถึงการใช้ บัตรเครดิตหรือ บัตรเดบิตด้วย และลูกค้า ที่พอใจมากขึ้น ก็หมายถึง ลูกค้า ที่ภักดียิ่งขึ้น นั่นเอง 

 • การชำระเงิน รวดเร็วขึ้น

การรับชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การจ่าย ของลูกค้า ว่องไว ไม่ต้องคอย นับเงินหรือ รอลูกค้า เขียนเช็ค อีกต่อไป

 • ประสิทธิภาพ ที่เพิ่มขึ้น

  การทำธุรกรรม ผ่านบัตร ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ ชำระเงิน แบบไร้กระดาษ ที่ช่วยประหยัด เงินและเวลา ให้คุณ โดยลด กระบวนการ ด้านเงินสด และการพิสูจน์ ยอดเงิน ที่ชำระ คุณจึงมี เวลาให้กับ สิ่งที่สำคัญ มากขึ้น เช่นการบริหาร และสร้างการ เติบโตให้กับ ธุรกิจของคุณ

 • ความปลอดภัย

เมื่อจำนวน เงินสดน้อยลง คุณจึงลด ความเสี่ยง ต่อการถูก โจรกรรม หรือลักขโมย

การแปลง     สกุลเงิน          การชำระเงิน     อิเล็กทรอนิกส์     ด้วยบัตร      Mastercard      และ Maestro      จะตั้งค่า     สกุลเงิน     ตามที่คุณ     ใช้ในการขาย     สินค้าและ     ให้บริการ         ไม่ว่าผู้ถือบัตร     จะมาจาก     ที่ใดก็ตาม         ดังนั้น      ถ้าคุณขาย     สินค้าเป็น     ดอลลาห์สหรัฐ     หรือแคนาดา         คุณก็จะ     ได้รับชำระ     เป็นเงิน     สกุลนั้น ๆ 

ถาม: ฉันจะเริ่ม รับชำระ เงินดิจิทัล หรือการชำระ ผ่านบัตร ได้อย่างไร
ถาม: ผู้รับบัตร คือใครและ ทำไมฉัน ถึงต้องมี

ตอบ: ผู้รับบัตร หรือที่เรียกว่า ธนาคารเพื่อธุรกิจ คือสถาบันการเงิน ที่ได้รับ อนุญาตจาก Mastercard ให้ช่วยร้านค้า ในการรับ ชำระเงิน ด้วยบัตร Mastercard ผู้รับบัตรอาจ ให้บริการ ประมวลผล โดยตรงต่อ ร้านค้าหรือ ว่าจ้างตัวแทน ให้นำเสนอ บริการดังกล่าว ในนามของ ผู้รับบัตร ตัวแทนเหล่านี้ จะต้อง ลงทะเบียนกับ Mastercard และระบุธนาคาร ผู้ออกบัตร Mastercard ที่ตนเป็น ตัวแทน อย่างชัดเจน บนนามบัตร และเครื่องเขียน และควรระบุ ชื่อธนาคาร ไว้อย่างชัดเจน ในข้อตกลง ของร้านค้า ด้วยเช่นกัน

ถาม: อัตราแลกเปลี่ยน คืออะไร

ตอบ: อัตราแลกเปลี่ยน คือค่าธรรมเนียม ที่ผู้รับบัตร จ่ายให้กับ ผู้ออกบัตร ในแต่ละ ธุรกรรมที่ ชำระเงิน ด้วยบัตร โดยเป็นหนึ่งใน องค์ประกอบ ของค่าใช้จ่าย ที่รวมอยู่ ในอัตรา ค่าธรรมเนียม ส่วนลดร้านค้า (Merchant Discount Rate - MDR) Mastercard กำหนดอัตรา แลกเปลี่ยนขึ้น ซึ่งเป็นวิธี ที่จำเป็นและ มีประสิทธิภาพ ในการรักษา เครือข่ายการ ชำระเงิน อันแข็งแกร่ง ของ Mastercard

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ อัตราแลกเปลี่ยน ของ Mastercard

ถาม: ฉันควร ติดต่อใคร ถ้ามีปัญหา เกี่ยวกับเครื่อง รับชำระเงิน ที่จุดขาย

ตอบ: ติดต่อ ผู้รับบัตรหรือ ผู้ประสานงาน ด้านการชำระเงิน ของคุณ เมื่อมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเครื่อง รับชำระเงิน

ถาม: ฉันต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการยอมรับ การชำระเงิน หรือไม่

ตอบ: ผู้รับบัตรหรือ ผู้ประสานงาน ด้านการ ชำระเงิน ของคุณ จะให้ข้อมูล เรื่องค่าใช้จ่าย แก่คุณ

No FAQs are available
ถาม: ฉันทำงาน อยู่ในส่วน ของการบังคับ ใช้กฎหมาย และกำลัง สืบสวนคดี ฉ้อโกง ฉันควร ติดต่อใคร

ตอบ: โปรดอีเมล์ ไปยัง Law Enforcement Support Center ที่ Law_Enforcement_Support@Mastercard.com, หรือโทร 1-636-722-4046 (ต่างที่ตั้ง) เราจะ ตอบคำถาม ของคุณ ภายใน 24-48 ชั่วโมง

No FAQs are available
ถาม: ฉันจะหา โลโก้ Mastercard ได้จากที่ใด

ตอบ: คุณสามารถ ดาวน์โหลด อาร์ตเวิร์คและ วิธีการใช้งาน โลโก้ได้ที่  Mastercard Brand Center.

No FAQs are available
ถาม: ฉันไม่มีบัตร Mastercard อยู่ในมือ ฉันจะรายงาน บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย ได้อย่างไร

ตอบ: ตัวแทนของ Mastercard จะช่วยเหลือคุณ รายงาน บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย โปรดติดต่อ Mastercard Assistance Center โดยโทรฟรี ที่ 1-800-627-8372 หรือโทรศัพท์ เรียกเก็บเงิน ปลายทางที่ 1-636-722-7111 และคุณควร ติดต่อ สถาบันการเงิน ที่ออกบัตร Mastercard ของคุณให้ รับทราบด้วย

ถาม: ฉันต้อง รับผิดชอบ ต่อการซื้อที่ ไม่ได้ยินยอม ผ่านบัตร Mastercard ของฉัน ที่สูญหายหรือ ถูกขโมย อย่างไรบ้าง

ตอบ: หากบัตรของคุณ ได้รับการ คุ้มครองภาระ ความรับผิดของ Mastercard เมื่อคุณรายงาน บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย ต่อ Mastercard แล้ว ส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่าย ที่ไม่ได้ยินยอม จะไม่เรียกเก็บ ไปที่บัญชี ของคุณ คุณควรตรวจสอบ ใบแจ้งยอด สองงวด หลังจากที่คุณ แจ้งบัตร สูญหายหรือ ถูกขโมย โดยละเอียด เพื่อให้มั่นใจ ว่าไม่มี ธุรกรรมที่ ไม่ได้ยินยอม ปะปนอยู่ หากคุณพบ ธุรกรรมที่ ไม่ได้ยินยอม ในใบแจ้งยอด โปรดติดต่อ สถาบันการเงิน ที่ออกบัตร ให้กับคุณ ทันที โดยปกติ หมายเลขฝ่าย บริการลูกค้า ของสถาบันการเงิน จะอยู่ที่ ด้านหลังบัตร หรือใน ใบแจ้งยอด ของคุณ

ถาม: ฉันจะขอรับ บัตรทดแทน ได้อย่างไร

ตอบ: Mastercard ช่วยประสานงาน กับสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตร ของคุณ เพื่อให้คุณ ได้รับ บัตรทดแทน

ถาม: ยังไม่พบ คำตอบที่ต้องการ ใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมี คำถามนอกเหนือ จากนี้ เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ที่เปิดบัญชี ให้แก่คุณ เพราะสถาบัน การเงินนั้นๆ จะมีข้อมูล สำหรับบัญชี ของคุณ โดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่าย บริการลูกค้า ของสถาบัน การเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ มักจะปรากฏ อยู่ด้านหลังบัตร

ถาม: บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย หรือไม่

ตอบ: ไม่ว่าคุณ จะตกเป็นเหยื่อ ของการโจรกรรม บัตรเครดิต บัตรสูญหาย หรือเพียงต้องการ ความช่วยเหลือ ในการค้นหา เครื่องเอทีเอ็ม เราก็พร้อม ช่วยเหลือคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ตลอดปี ตัวแทนของเรา พร้อมให้ คำปรึกษา ในเรื่อง ต่อไปนี้ - บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย - บัตรทดแทน ฉุกเฉิน - เบิกเงินสด ฉุกเฉิน - วิธีการ ค้นหาเครื่อง เอทีเอ็ม ที่รับบัตร Mastercard, Maestro และ Cirrus - คำถาม เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ ของบัตร ติดต่อ ในกรณี ฉุกเฉิน คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ หมายเลข ติดต่อฉุกเฉิน ทั้งหมด สำหรับ ที่ตั้งที่ ไม่ได้อยู่ใน สารบบของเรา คุณสามารถ โทรไปยัง หมายเลขเก็บเงิน ปลายทาง ที่ที่ตั้ง สหรัฐอเมริกา: 1-636-722-7111

No FAQs are available
ถาม: ฉันจะหาซื้อ บัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ได้ที่ไหน

ตอบ: คุณสามารถ เป็นเจ้าของ บัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ที่เหมาะกับคุณ ได้ง่ายๆ ทั้งทางออนไลน์ และจากร้านค้า ที่ร่วมรายการ

ถาม: ฉันต้องเปิดใช้ และลงทะเบียนบัตร ก่อนใช้งาน หรือไม่

ตอบ: ข้อกำหนด เรื่องการ เปิดใช้บัตร และการ ลงทะเบียนบัตร แตกต่างกันไป ตรวจสอบ รายละเอียด การใช้บัตร ได้ที่บรรจุภัณฑ์ ของบัตร อย่างไรก็ดี คุณจำเป็นต้อง ลงทะเบียนบัตร เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการเติมเงิน และการได้รับ สิทธิประโยชน์ ของบัตร เช่นการ คุ้มครองภาระ ความรับผิด หรือการออก บัตรทดแทน

ถาม: บัตรเติมเงิน Mastercard Everyday มีวิธีการใช้ อย่างไร

ตอบ: เมื่อคุณพร้อม ชำระสินค้า ให้นำบัตร มอบกับ แคชเชียร์หรือ พนักงานอาจ ขอให้คุณ รูดบัตรที่ เครื่องรับชำระเงิน ยอดซื้อสินค้า จะถูกตัดออก จากยอดคงเหลือ ในบัตร โดยอัตโนมัติ

ถาม: ฉันจะใช้ บัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ได้ที่ใดบ้าง

ตอบ: คุณสามารถใช้ บัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ได้ทุกที่ ที่รับบัตรเดบิต Mastercard นั่นหมายถึง สถานที่ นับล้านๆ แห่งทั่วโลก ตั้งแต่ ร้านค้าปลีก ไปจนถึง ร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งการ สั่งซื้อสินค้า ทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์ นอกจากนี้ คุณยังใช้บัตร ชำระบิลต่างๆ ทางออนไลน์ ได้อีกด้วย

ถาม: ถ้ายอดคงเหลือ ในบัตร ไม่เพียงพอ ซื้อสินค้า ฉันจะยังใช้ บัตรเติมเงิน ได้อยู่หรือไม่

ตอบ: คุณยังคง ใช้บัตรได้ เพียงคุณแจ้ง ยอดที่ต้องการ ให้ตัดจาก บัตรเติมเงิน และจำนวนเงิน ที่คุณ ต้องการชำระ ด้วยวิธีอื่น กับแคชเชียร์ ก่อนทำรายการ อย่างไรก็ดี ร้านค้าบางแห่ง อาจไม่มีนโยบาย รับชำระด้วย วิธีการ แบ่งส่วนชำระ (Split Tender) เช่นนี้

ถาม: ฉันจะคืนสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรเติมเงิน Mastercard Everyday ได้อย่างไร

ตอบ: เมื่อคุณ คืนสินค้า แคชเชียร์อาจ ขอดูบัตร ของคุณ มูลค่าของ สินค้าที่ส่งคืน จะคืนเข้าสู่ วงเงิน ในบัตรของคุณ

ถาม: ฉันจะหาซื้อ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน ได้ที่ไหน

ตอบ: คุณสามารถซื้อ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน ได้ที่ ร้านค้าปลีก และสาขา ธนาคารต่างๆ รวมทั้ง ทางออนไลน์และ ทางโทรศัพท์ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน มีรูปแบบ ให้เลือกมากมาย โดยบางแบบ คุณสามารถ ออกแบบ ให้โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร ได้อีกด้วย เช่นมีชื่อผู้รับ และข้อความ ส่วนตัว คุณจึงเลือก บัตรของขวัญ แบบเติมเงิน ที่เหมาะกับคุณ ได้ง่าย ๆ

ถาม: หลังจากได้รับ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงินแล้ว ฉันต้องเปิดใช้ และลงทะเบียนบัตร ก่อนใช้งาน หรือไม่

ตอบ: ตรวจสอบเรื่อง การเปิดใช้ บัตรของขวัญ ที่ตัวบัตร ใบเสร็จ หรือบรรจุภัณฑ์ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน ที่วางจำหน่าย ในร้านค้าปลีก จะสามารถ ใช้งานได้ โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณซื้อบัตร หรือสอบถาม ฝ่ายบริการลูกค้า ด้วยหมายเลข ด้านหลังบัตร หากคุณมี คำถามเกี่ยวกับ วิธีการ เปิดใช้บัตร ส่วนการซื้อบัตร ทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์ คุณอาจต้อง ทำการ ลงทะเบียนบัตร ของคุณกับ ผู้ออกบัตรก่อน

ถาม: บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน มีวิธีการ ใช้อย่างไร

ตอบ: เมื่อคุณพร้อม ชำระสินค้า ให้นำบัตร มอบกับ แคชเชียร์หรือ พนักงานอาจ ขอให้คุณ รูดบัตรที่เครื่อง รับชำระเงิน ยอดซื้อสินค้า จะถูกตัด ออกจากยอด คงเหลือในบัตร โดยอัตโนมัติ

ถาม: ฉันจะใช้ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน ได้ที่ใดบ้าง

ตอบ: คุณสามารถใช้ บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน ได้ทุกที่ที่ รับบัตรเดบิต Mastercard นั่นหมายถึง สถานที่ นับล้านๆ แห่ง ทั่วโลก ตั้งแต่ ร้านค้าปลีก ไปจนถึง ร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งการ สั่งซื้อสินค้า ทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์ นอกจากนี้ คุณยังใช้บัตร ชำระบิลต่างๆ ทางออนไลน์ ได้อีกด้วย

ถาม: บัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน ใช้ได้นาน แค่ไหน

ตอบ: คุณสามารถ ใช้บัตรของขวัญ แบบเติมเงิน ซื้อสินค้าได้ จนกว่ามูลค่า ในบัตรหมดลง หรือจนถึง วันหมดอายุ ที่แสดง บนบัตร

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อฉันต้องการ คืนสินค้าที่ซื้อ ด้วยบัตรของขวัญ Mastercard แบบเติมเงิน

ตอบ: เมื่อคุณส่งคืน สินค้า คุณอาจถูกขอ ให้แสดงบัตร ที่ใช้ซื้อสินค้า มูลค่าของสินค้า ที่ส่งคืน จะคืนกลับ เข้าไปใน วงเงินบัตร ของคุณ

ถาม: บัตรเดินทาง แบบเติมเงิน มีวิธีการ ใช้อย่างไร

ตอบ: บัตรเดินทาง แบบเติมเงิน มีวิธีการ ใช้งาน เช่นเดียวกับ บัตรเติมเงินอื่นๆ ของ Mastercard โดยคุณสามารถ ใช้จ่ายตาม มูลค่าที่มี ในบัตร ได้ทุกที่ที่ รับบัตรเดบิต Mastercard ไม่ว่าจะเป็น ในร้านค้า ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เมื่อคุณใช้บัตร ซื้อสินค้า เงินจะถูก ตัดออกจาก ยอดเงินคงเหลือ ในบัตร โดยทันที และใช้บัตร ต่อไปได้ จนกระทั่ง ไม่มียอดเงิน คงเหลือในบัตร หรือจนถึง วันหมดอายุ ที่แสดง บนบัตร

คุณอาจต้องการ ตรวจสอบยอด เงินคงเหลือ ก่อนซื้อสินค้า เพราะร้านค้า หรือผู้ให้บริการ อาจไม่สามารถ แจ้งข้อมูลนี้ กับคุณได้

ถาม: ฉันจะทราบยอด เงินคงเหลือ ในบัตรเดินทาง แบบเติมเงิน ของฉัน ได้อย่างไร

ตอบ: ขึ้นอยู่กับ บัตรที่คุณถืออยู่ โดยคุณอาจ ตรวจสอบยอด เงินคงเหลือ ได้ที่เว็บไซต์ ของผู้ออกบัตร และร้านค้าบางแห่ง ก็อาจตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือ ให้กับคุณ ได้เช่นกัน

ถาม: ถ้าบัตรสูญหาย หรือถูกขโมย ฉันต้อง ทำอย่างไร

ตอบ: ติดต่อ ผู้ออกบัตรทันที เพื่อรายงาน บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย โดยมีหมายเลข ฝ่ายบริการลูกค้า อยู่ที่ ด้านหลังบัตร คุณควรบันทึก หมายเลข บัตรเดินทาง Mastercard ไว้ เพราะผู้ออกบัตร ของคุณอาจ ต้องการข้อมูล เพื่อใช้ในการ ยกเลิกบัตร และออกบัตรใหม่ ให้แก่คุณ

หากคุณ ลงทะเบียน บัตรเดินทาง Mastercard แบบเติมเงินไว้ คุณอาจได้รับ การคุ้มครองภาระ ความรับผิด ทั้งนี้ อาจมี ข้อยกเว้น คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ถาม: ฉันจะทราบ ยอดคงเหลือ ของบัตรเติมเงิน Mastercard ของฉัน ได้อย่างไร

ตอบ: คุณทราบยอด เงินคงเหลือ ของคุณได้ โดยปฏิบัติตาม คำแนะนำ ที่ให้มา กับบัตร โดยทั่วไป คุณสามารถ ตรวจสอบยอด เงินคงเหลือ ได้โดย เข้าไปที่ เว็บไซต์ของ ผู้ออกบัตร หรือโทรศัพท์ ไปยัง หมายเลข ด้านหลังบัตร

ถาม: การเติมเงิน แต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่าย เท่าไหร่

ตอบ: ร้านค้าปลีก อาจคิด ค่าธรรมเนียม ในการเติมเงิน โปรดดูข้อมูล ในส่วนของ ค่าธรรมเนียม และติดตาม ข้อมูลล่าสุดได้ ณ ร้านค้า ที่ให้บริการ

ถาม: ยังไม่พบ คำตอบ ที่ต้องการ ใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมี คำถาม นอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ที่เปิดบัญชี ให้แก่คุณ เพราะสถาบัน การเงินนั้นๆ จะมีข้อมูล สำหรับ บัญชีของคุณ โดยเฉพาะ โดยหมายเลข ฝ่ายบริการ ลูกค้าของ สถาบันการเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ มักจะปรากฏ อยู่ด้านหลังบัตร

No FAQs are available
ถาม: ฉันจะรับ บัตรทดแทน ได้อย่างไร

ตอบ: โปรดติดต่อ สถาบันการเงิน ผู้ออกบัตร เพื่อออก บัตรทดแทน ให้กับคุณ

No FAQs are available
ถาม: ฉันได้รับอีเมล์/โทรศัพท์จาก Mastercard เกี่ยวกับบัญชีของฉันแต่กลับกลายเป็นกลลวงหรือฟิชชิ่งอีเมล ฉันควรทำอย่างไร

ตอบ: Mastercard ไม่เคยร้องขอข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตรและเราสงสัยว่าอีเมล์หรือโทรศัพท์ที่คุณได้รับอาจเป็นการหลอกลวง ผู้ใช้บัตรควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวเสมอ รวมทั้งไม่ตอบกลับโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่น่าสงสัย หากคุณสงสัยว่าบัญชีของคุณอาจถูกฉ้อโกง โปรดรายงานธนาคารผู้ออกบัตรของคุณให้ทราบในทันที คุณควรส่งต่ออีเมล์ต้นฉบับนั้น ๆ ไปที่ stopit@Mastercard.com

ถาม: มีคนโทรมาเสนอค่าธรรมเนียมบัตร Mastercard ที่ถูกกว่าแต่ดูจะเป็นกลลวง ฉันควรทำอย่างไร

ตอบ: Mastercard  ไม่มีการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใดซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วย คุณจะต้องไม่ตอบกลับหากได้รับโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ หรือสื่อสังคมอื่นใดโดยไม่ได้ร้องขอจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของ Mastercard

ผู้ถือบัตร Mastercard ควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวเสมอและไม่ตอบกลับอีเมล์หรือคำถามใด ๆ ที่น่าสงสัยโดยเด็ดขาด                    

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการฟิชชิ่งและเชื่อว่าข้อมูลบัญชีของคุณอาจถูกโจรกรรม รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้แก่สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณทราบในทันที

ถาม: ฉันเชื่อว่ามีการซื้อที่เป็นการฉ้อโกงผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Mastercard ของฉัน ฉันจะรายงานเรื่องนี้อย่างไร

ตอบ: หากคุณเชื่อว่าการทำธุรกรรมในบัญชีของคุณเป็นการฉ้อโกง ควรติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรของคุณให้ทราบทันที โดยปกติจะมีหมายเลขติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินที่ด้านหลังบัตร 

ถาม: ฉันรู้ตัวผู้กระทำการฉ้อโกงผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Mastercard ของฉัน ฉันจะรายงานเรื่องนี้อย่างไร

ตอบ: หากคุณเชื่อว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำการทุจริตที่นำบัตร Mastercard ของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรให้กับคุณ รายละเอียดในการติดต่อมักจะอยู่ด้านหลังบัตรหรือในใบแจ้งยอดรายเดือนที่คุณได้รับ

ถาม: ฉันเชื่อว่ามีคนสมัครบัตรเครดิต Mastercard ในนามของฉัน ฉันควรทำอย่างไร

ตอบ: Mastercard ไม่ได้เป็นผู้ออกบัตรจึงไม่อาจบอกได้ว่ามีการเปิดบัญชีในนามของคุณหรือไม่ หากคุณทราบสถาบันการเงินที่มีการเปิดบัญชีดังกล่าว คุณควรติดต่อสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อยกเลิกบัญชีโดยทันที

ถาม: มีการละเมิด บัญชีของฉัน และฉันได้รับ บัตรใหม่ ฉันจะหา ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้อย่างไร

ตอบ: Mastercard ทราบดีถึง ความกังวลใจ และความระมัดระวัง ในการปกป้อง การเงินของคุณ เรามีการ ดำเนินงาน เรื่องการ ละเมิดบัตร อย่างจริงจัง และทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน สืบสวน อย่างใกล้ชิด เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ของคุณ สำหรับ ข้อมูลล่าสุด โดยทั่วไป จะมีหมายเลข ฝ่ายบริการลูกค้า ที่คุณสามารถ ติดต่อได้ อยู่ที่ ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะรายงาน การทุจริต ฉ้อโกง ที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างไร

ตอบ: หากคุณมี ข้อมูลติดต่อ ของผู้กระทำ การทุจริต ฉ้อโกง ในบัญชี Mastercard โปรดติดต่อ ร้านค้าหรือ ผู้ให้บริการ เพื่อขอ ความช่วยเหลือ ในการเข้าถึง สถาบันการเงิน ผู้เปิดบัญชี Mastercard ให้แก่คุณ

No FAQs are available
ถาม: ร้านค้าจะคิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อใช้บัตร Mastercard หรือไม่

ตอบ: ร้านค้าอาจ คิดค่าธรรมเนียม พิเศษ จากลูกค้า ที่ชำระด้วย บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน หรือบัตรเครดิต ในที่ที่กฎหมาย อนุญาต ร้านค้าจะต้อง เปิดเผย นโยบายด้าน ค่าธรรมเนียมพิเศษ อย่างเด่นชัด ที่จุดชำระเงิน รวมทั้งมี การระบุ จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมพิเศษ อย่างชัดเจน ในใบเสร็จด้วย

No FAQs are available
Q: Someone called to offer a lower rate on my Mastercard but it seems to be a scam. What should I do?

A: Please be advised that Mastercard does not attempt to contact individuals to request personal information including credit or debit card account information. If you receive an unsolicited phone call, email, text message or social media request from an individual claiming to be a Mastercard representative: DO NOT RESPOND.

Mastercard cardholders should always safeguard their personal information and not respond to any suspicious emails or other inquiries.

If you are a victim of a phishing attack and believe your account information may have been compromised, please contact the bank or financial institution that issued your credit, debit or prepaid card to report the incident.

No FAQs are available
ถาม: ระบบการแปลง หมายเลขบัตร (Tokenization) คืออะไร

ตอบ: ระบบการแปลง หมายเลขบัตร เป็นกระบวนการ เปลี่ยนหมายเลข บัญชีหลัก ของบัตร (Primary Account Number - PAN) หรือหมายเลข 16 หลัก บนบัตรพลาสติก และแทนที่ ด้วยหมายเลขบัตรใหม่ ของคุณ ที่ไม่ซ้ำใคร หมายเลขใหม่นี้ เรียกว่า "โทเค่น" (Token) ซึ่งจะใช้ในการ ทำธุรกรรม ณ จุดขาย แบบเคลื่อนที่ และการซื้อ In-app หรือ ทางออนไลน์

ถาม: ระบบการแปลง หมายเลขบัตร มีประโยชน์ อย่างไร

ตอบ: ระบบการแปลง หมายเลขบัตร ช่วยลด การฉ้อโกง ที่เกี่ยวข้องกับ การชำระเงิน ดิจิทัล ด้วยการรวม องค์ประกอบ เชิงพลวัต เข้าไปใน แต่ละธุรกรรม เพื่อความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบนี้จะ ประยุกต์ใช้ ความปลอดภัย ของชิป EMV เข้ากับการใช้ ที่ปราศจากบัตร ซึ่งรวมถึง การชำระเงิน ทางอินเตอร์เน็ต และการ ชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่หรือ การสื่อสารไร้สาย ระยะสั้นต่างๆ

ร้านค้า ได้รับประโยชน์ จากธุรกรรม ที่มีความ ปลอดภัยแน่นหนา ยิ่งขึ้น การชำระเงินที่ รวดเร็วขึ้น ตลอดจน มีช่องทาง การชำระเงิน ใหม่ๆ และวิธีการขาย เพิ่มมากขึ้น

ถาม: ฉันจะแน่ใจ ได้อย่างไรว่า ฉันสามารถ ดำเนินธุรกรรม กับอุปกรณ์ ที่มีความ เหมาะสม

ตอบ: เครื่องรับชำระเงิน แบบ Contactless ในปัจจุบัน รองรับธุรกรรม ที่ผ่านระบบ การแปลง หมายเลขบัตร ได้ทั้งสิ้น โดยที่คุณ ไม่ต้อง ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม Mastercard นำเสนอทางเลือก ของบริการที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการรับ ชำระเงินแบบ In-app ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า Digital Secure Remote Payment (DSRP) และในการ ใช้บริการ DSRP นี้ ร้านค้าจะต้อง:

 • ติดต่อ ผู้รับบัตร ให้แน่ใจว่า ตนรองรับ บริการ DSRP
 • รวมโปรแกรม สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ เข้ากับระบบ กระเป๋าเงิน ดิจิทัล
ถาม: Mastercard มีบทบาทอย่างไร ในการใช้ กระเป๋าเงิน ดิจิทัล

ตอบ: ระบบกระเป๋าเงิน ดิจิทัลแบบใหม่ เชื่อมเข้ากับ บริการ Mastercard Digital Enablement Service (MDES) ดังนั้น ผู้ออกบัตร ที่เข้าร่วมใน โปรแกรม จึงทำให้ การชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ นับล้านๆ ชิ้น มีความ ปลอดภัยได้

ถาม: การชำระเงิน ดิจิทัล รูปแบบใหม่ เหล่านี้มี ความสำคัญ กับฉันอย่างไร

ตอบ: สำหรับ ทั้งผู้บริโภค และร้านค้า การซื้อสินค้า ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน หรือบัตรธุรกิจ ขนาดเล็กของ Mastercard ที่แปลง หมายเลขบัตร โดยใช้ Android Pay, Samsung Pay หรือ Apple Pay ในสหรัฐอเมริกา ได้มอบความ ปลอดภัยและ สิทธิประโยชน์ อีกระดับ ให้กับธุรกรรม ดิจิทัลของ Mastercard รวมทั้ง เทคโนโลยี ระบบการแปลง หมายเลขบัตร อันปลอดภัย

ถาม: แล้วระบบนี้ จะส่งผล กระทบต่อ วิธีที่ฉันใช้ ระบุ ลูกค้ารายใหม่ หรือผู้ที่กลับมา ซื้อซ้ำหรือไม่

ตอบ: ร้านค้าที่ใช้ หมายเลขบัตร เพื่อระบุลูกค้า จะไม่สามารถ ระบุลูกค้า ที่หวนกลับมา ซื้อซ้ำได้ หากลูกค้าใช้ โทเคน เป็นครั้งแรก ซึ่งจะแสดงว่า เป็นหมายเลข บัตรใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้ บัตรใบใหม่ซ้ำ ร้านค้าจะ สามารถจดจำ โทเคน ซึ่งสัมพันธ์กับ อุปกรณ์ ของลูกค้าได้

ถาม: กระเป๋าเงิน ดิจิทัล รองรับโปรแกรม สร้างความ ภักดีของฉัน หรือไม่

ตอบ: ระบบ Android Pay มีขั้นตอน ให้คุณเพิ่ม และใช้บัตร โปรแกรมสร้าง ความภักดี ของร้านค้าได้ ในระหว่าง การชำระเงิน

No FAQs are available
ถาม: ฉันจะปฏิเสธ การเรียกเก็บ ได้อย่างไร

ตอบ:  โปรดติดต่อ  สถาบันการเงิน  ที่ออกบัตร  ให้แก่คุณ   หากต้องการป ฏิเสธการเรียกเก็บ มีเพียง  ผู้ออกบัตรของคุณ  เท่านั้น ที่เก็บข้อมูล  ส่วนตัวของคุณ รวมถึง  สิทธิ์ของคุณ  ในการโต้แย้ง   ทั้งนี้  ขั้นตอน   การโต้แย้ง  ที่ได้รับ   ความเห็นชอบ จากสถาบัน การเงิน  ผู้ออกบัตร   หรือผู้ดำเนิน  ธุรกรรมของ Mastercard  จัดตั้งขึ้น  เพื่อช่วยให้  สถาบันการเงิน  จัดการ ข้อพิพาท กับผู้ถือบัตร  และร้านค้า ในลักษณะที่ เป็นทางการ

ถาม: ฉันจะต้อง ติดต่อใคร หากไม่ได้รับ สินค้าที่ซื้อ ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์

ตอบ:  หากคุณ  ไม่ได้รับสินค้า ที่สั่งซื้อไว้  หรือหากได้รับ  สินค้าไม่ถูกต้อง  ก่อนอื่นคุณ ควรติดต่อร้านค้า  ที่คุณซื้อสินค้า  เพื่อแก้ปัญหา      ดังกล่าว  แต่หาก   ไม่สามารถ  ตกลงกันได้  และคุณต้องการ   ยกเลิกธุรกรรม   ของสินค้า  คุณจะต้อง  ติดต่อสถาบัน การเงิน   ที่ออกบัตร  Mastercard  ให้กับคุณ  โดยตรง                             

โดยปกติ  หมายเลขฝ่าย บริการลูกค้า  ของสถาบัน  การเงิน  ที่ใช้ในการ  ติดต่อจะ  ปรากฏอยู่ที่  ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันควร ทำอย่างไร เมื่อได้รับสินค้า ไม่ถูกต้อง ตามที่สั่งซื้อ

ตอบ: หากคุณ  ได้รับสินค้า  ไม่ตรงตาม  ที่สั่งซื้อ  โปรดติดต่อร้านค้า  เพื่อแก้ไข  ความผิดพลาด  นี้ก่อน  แต่หากคุณ  และร้านค้า  ไม่สามารถ  แก้ไขปัญหา  นี้ได้แ  ละคุณต้องการ รายงานเรื่อง  ธุรกรรมที่มี  การโต้แย้งนั้นๆ  คุณจะต้อง  ติดต่อ  สถาบันการเงินที่ออกบัตร  Mastercard   ให้กับคุณ  โดยตรง 

โดยปกติ   หมายเลขฝ่าย บริการลูกค้า   ของสถาบัน  การเงิน  ที่ใช้ในการ  ติดต่อจะ   ปรากฏอยู่ที่  ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันจะติดต่อ ขอเงินคืน จากธุรกิจที่ ถูกฟ้องล้มละลาย ได้อย่างไร

ตอบ: หากคุณมี การใช้บัตร Mastercard ทำธุรกรรม การซื้อจาก ธุรกิจที่ถูกฟ้อง ล้มละลาย คุณสามารถ ยื่นการโต้แย้ง ธุรกรรมนั้นๆ กับสถาบันการเงิน ที่ออกบัตร ให้กับคุณ โดยปกติ หมายเลขฝ่าย บริการลูกค้า ของสถาบันการเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ จะปรากฏ อยู่ที่ ด้านหลังบัตร

ถาม: ฉันควร ทำอย่างไร หากสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตร Mastercard ให้กับฉัน แจ้งว่า Mastercard ปฏิเสธข้อพิพาท ของฉัน

ตอบ: หากกรณี ข้อพิพาทของคุณ ถูกปฏิเสธ สถาบันการเงิน ที่ออกบัตร Mastercard ให้กับคุณ จะชี้แจงเหตุผล ของการปฏิเสธ ให้คุณทราบ โดยปกติ หมายเลขฝ่าย บริการลูกค้า ของสถาบัน การเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ จะปรากฏอยู่ ที่ด้านหลังบัตร

ถาม: ยังไม่พบ คำตอบ ที่ต้องการ ใช่ไหม

ตอบ: หากคุณมี คำถาม นอกเหนือจากนี้ เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อ สถาบันการเงิน ที่เปิดบัญชี ให้แก่คุณ เพราะสถาบัน การเงินนั้นๆ จะมีข้อมูล สำหรับบัญชี ของคุณ โดยเฉพาะ โดยหมายเลขฝ่าย บริการลูกค้า ของสถาบันการเงิน ที่ใช้ใน การติดต่อ มักจะปรากฏ อยู่ด้านหลังบัตร

No FAQs are available
No FAQs are available