ช้อปปิ้ง ออนไลน์ได้ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น

ช้อปปิ้ง อย่างสบายใจ ยิ่งขึ้น

Mastercard® SecureCode ช่วยให้คุณ ซื้อสินค้า ทางออนไลน์ ได้ปลอดภัย ยิ่งขึ้น ซึ่งจะ ปกป้องคุณ จากธุรกรรม ที่คุณไม่ได้ทำ ด้วยตัวเอง

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ อย่างไร ให้ปลอดภัย

คุณจะได้รับ SecureCode ผ่านทาง SMS ในรูปแบบของ รหัสผ่าน แบบครั้งเดียว หรือ OTP ที่ธนาคาร เป็นผู้ออกให้ และต้องใช้ รหัส OTP ทุกครั้ง ที่ทำธุรกรรม ออนไลน์กับ ร้านค้า กรุณาติดต่อ ธนาคาร ผู้ออกบัตร ของคุณ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริการนี้ และการ ลงทะเบียน

คุณสมบัติ ด้านความ ปลอดภัย จะให้ความ คุ้มครองคุณ

  • ความคุ้มครอง ในทุกๆ วัน
  • ความคุ้มครอง ออนไลน์  

ศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ของผู้บริโภค และมาตรการ รักษา ความปลอดภัย

เคล็ดลับ ความปลอดภัย เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดการ ทุจริตบัตร

หากคุณพบเห็น ความเคลื่อนไหว ที่น่าสงสัย ผ่านบัตรของคุณ โปรดแจ้ง ธนาคารของคุณ ทันที พร้อมกับบอก สถานที่และ เวลาที่มี การทำ ธุรกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ คุณควร ตรวจสอบ ใบแจ้งยอด ของบัตร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อระแวด ระวังธุรกรรม ที่คุณไม่ได้ เป็นผู้กระทำ