บัตรชิป Mastercard®

บัตร EMV เป็นบัตรชำระเงิน อัจฉริยะ (หรือที่เรียกว่า บัตรชิป หรือ บัตร IC) ที่เก็บรักษา ข้อมูลไว้ใน แผงวงจร (Integrated Circuits - IC) แทนแถบ แม่เหล็ก ซึ่งจะสร้าง ข้อมูลที่มี การเปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่คุณ ทำธุรกรรม การคัดลอกหรือ ปลอมแปลงบัตร จึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ บัตร EMV ยังสามารถ รักษาข้อมูล ของ Loyalty Program ให้คุณสะสม หรือแลกคะแนน ได้ ณ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ

 

คุณสมบัตินี้ ช่วยคุ้มครอง ความปลอดภัย ให้กับการ ใช้จ่าย ในแต่ละวัน ของคุณ ศึกษา รายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ของผู้บริโภค และมาตรการ รักษา ความปลอดภัย

วิธีเก็บรักษาบัตรของคุณให้ปลอดภัย

ชิป EMV บนบัตร จะสร้างระบบ รักษา ความปลอดภัย ให้กับ ธุรกรรมของคุณ ได้ขั้นหนึ่ง และคุณยัง สามารถช่วย เพิ่มความปลอดภัย ให้บัตร ของคุณได้ ดังนี้

  • เซ็นหลังบัตร ทันที ที่ได้รับ
  • เก็บรักษา ข้อมูลบัญชี และหมายเลข PIN เป็นความลับ
  • ตรวจสอบว่า บัตรต่างๆ ของคุณ ยังอยู่ครบ เสมอ
  • ตรวจสอบ ใบแจ้งยอด ของธนาคาร และบัตรของคุณ และคอยสังเกต ธุรกรรม ที่คุณ ไม่คุ้นเคย
  • แจ้งธนาคาร ของคุณทันที หากพบ รายการธุรกรรม ที่น่าสงสัย

คุณจะทราบ ได้อย่างไรว่า บัตรของคุณ เป็นบัตรชิป

บัตรชิป จะมีไมโครชิป ฝังอยู่ด้านหน้า ของบัตร ตามรูปบัตร ทางซ้ายมือ

วิธี เก็บรักษา บัตรของคุณ ให้ปลอดภัย

ชิป EMV บนบัตร จะสร้างระบบ รักษา ความปลอดภัย ให้กับ ธุรกรรมของคุณ ได้ขั้นหนึ่ง และคุณยัง สามารถช่วย เพิ่มความปลอดภัย ให้บัตร ของคุณได้ ดังนี้

  • เซ็นหลังบัตร ทันที ที่ได้รับ
  • เก็บรักษา ข้อมูลบัญชี และหมายเลข PIN เป็นความลับ
  • ตรวจสอบว่า บัตรต่างๆ ของคุณ ยังอยู่ครบ เสมอ
  • ตรวจสอบ ใบแจ้งยอด ของธนาคาร และบัตรของคุณ และคอยสังเกต ธุรกรรม ที่คุณ ไม่คุ้นเคย
  • แจ้งธนาคาร ของคุณทันที หากพบ รายการธุรกรรม ที่น่าสงสัย

เทคโนโลยี ชิปบนบัตร ของคุณ อาจแตกต่าง กันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ออกบัตร สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมได้ ที่สถาบัน การเงิน ผู้ออกบัตร

คุณสามารถ ใช้วิธี รูดบัตรได้ หากเครื่องรับ ชำระเงิน ของร้านค้า ยังไม่รองรับ ระบบชิป