ชำระเงิน ผ่านโทรศัพท์ มือถือ กับ Mastercard

ใช้บัตร Mastercard เพื่อการ ชำระเงิน ผ่านโทรศัพท์ มือถือ ที่ปลอดภัย ยิ่งขึ้น

ความคุ้มครองและการรับผิดชอบ

เพราะคุณจะรับผิดชอบเฉพาะธุรกรรมที่คุณทาเท่านั้น

ทำให้การ ชำระเงิน ของคุณ ปลอดภัย เพื่อที่คุณ จะได้ใช้ เวลาไปกับ เรื่องสำคัญ ยิ่งกว่า