Skip to Content

Mastercard Send ให้คุณนำเสนอบริการ P2P แก่ลูกค้าเพื่อประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่ดีที่สุด สะดวก ปลอดภัย รวดเร็วเกือบจะในทันที ไม่ว่าจะจากบัญชีหรืออุปกรณ์ใดก็ตาม ผู้บริโภคสามารถรับส่งเพื่อจ่ายเงินดิจิทัลได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที* เทียบกับบริการอื่นๆ ในปัจจุบันที่จำกัดการโอนไว้ในเครือข่ายแบบปิด หรือไม่ก็ผ่านระบบ ACH ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายวัน  

สิทธิประโยชน์สำหรับพันธมิตร

  • พลังของเครือข่าย Mastercard และสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จะนำคุณสู่ตลาดและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าระบบ ACH หรือเช็ค
  • สร้างรายได้ใหม่ๆ ด้วยการชำระเงินระหว่างคุณกับลูกค้าที่สะดวกขึ้น
  • จับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และเพิ่มจำนวนธุรกรรม
  • เสริมสร้างความพึงพอใจและรักษาลูกค้า

สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค

  • ส่งเงินให้กับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างปลอดภัย โดยใช้เพียงที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
  • ส่งเงินให้กับเพื่อนและครอบครัวได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที*
  • เพลิดเพลินกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกกว่าเงินสดและเช็ค เช่น ไม่ต้องกรอก / ส่งและเข้าเช็ค ทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกขโมย

          *ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินของผู้รับ

Mastercard ไม่ได้เป็นผู้ส่งเงิน เงินทั้งหมดจะส่งโดยสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเราให้บริการประมวลผลข้อมูล